Tretman ovisnika i skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji od 2005. do 2020. godine

U travnju 2000. godine u Virovitičko-podravskoj županiji započeo je s radom Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti kojega je osnovalo tadašnje Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Centar postaje sastavnim dijelom Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koncem 2003. godine. U početku se radilo u dežurstvima, bez stalno zaposlenih stručnih osoba, a stručni timovi brojali su po dva ili tri člana, među kojima su bili i psiholozi. Od 2005. godine počinje se voditi sustavna analiza rada, a osobito od 2007. godine kada je rad profesionaliziran u smislu da su u radni odnos zaposleni pojedini članovi stručnoga tima, među njima i psiholog Siniša Brlas. Sustavnoj skrbi o ovisnicima pridodaje se 2010. godine i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju pa Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti postaje Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja pod kojim nazivom u okviru Zavoda djeluje i danas.
Tijekom protekla više od dva desetljeća u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije gotovo je 700 osoba uključeno u stručni tretman. Većinom su to ovisnici o različitim sredstvima ovisnosti, a u nešto manjem broju osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju. Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali su se, zbog prepoznatljivog stručnog rada, za pomoć javljale i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.
Osim neposrednog rada s klijentima, važno područje stručnog djelovanja je prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito prevencija usmjerena ranjivoj populaciji djece i mladih. Djelovanjem u zajednici Zavod za javno zdravstvo produbljuje i osnažuje međusektorsku suradnju dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti, i to temeljem jedinstvenog županijskog protokola međusektorske suradnje. Razvija se i suradnja s organizacijama civilnog društva (udrugama), čime je prevencija postala snažno prisutna u široj zajednici. Ustrojena je i suradnja s više sveučilišta na kojima kolega Siniša Brlas studente psihologije i socijalnog rada informira o iskustvima u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, što je zalog boljoj pripremljenosti stručnjaka koji će se u budućnosti uključiti u borbu protiv ovisnosti ili u skrb o mentalnom zdravlju. Tijekom godina uspostavljena je i bogata izdavačka aktivnost. Publicirane su mnoge knjige, publikacije, brošure, vodići, plakati i leci koji pokrivaju široko područje prevencije i suzbijanja ovisnosti, kao i proaktivnu skrb o mentalnom zdravlju. Kontinuiranim aktivnim sudjelovanjem na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i mentalnom zdravlju produbljuju se vlastita znanja i iskustva koja se potom uspješno primjenjuju u radu, ali se i razmjenjuju iskustva s domaćim i stranim stručnjacima.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije jedan je od vodećih hrvatskih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u stručnom radu u prevenciji ovisnosti i tretmanu ovisnika te u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, i to kako na županijskoj, tako i na državnoj razini, pa i međunarodnoj akademskoj sceni.
O navedenim se aktivnostima svake godine objavi Godišnjak rada, a sada su svi godišnjaci za razdoblje od 2005. do 2020. godine dostupni u jednoj knjizi pod nazivom „Prevencija i suzbijanje ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja 2005.-2020.“. Knjiga je dostupna u virtualnoj knjižnici na web stranici Zavoda (www.zzjzvpz.hr).

Siniša Brlas, profesor psihologije
v.d. voditelja Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
natrag na vrh ▲
Sri, 23. 06. 2021 13:38