DP Karlovac

Društvo psihologa Karlovac - održana izborna skupština društva

Dana 3. veljače 2022. godine održana izborna skupština Društva psihologa Karlovac.Za predsjednicu DPK ponovno je izabrana kolegica Ana Budimir, dopredsjednica je Ivana Barić, a tajnica Anita Maradin. Osim navedenih, u Upravnom odboru društva i dalje je Davorka Bišćan, a nova članica je Maja Vuković.Nadzorni odbor i dalje čine Dubravka Sužnjević i Ivančica Lončarić, a nova članica je Melita Ladika.Hrvatsko psihološko društvo čestita novoizabranim članicama čelništva DP Karlovac.

Telefon za psihološku pomoć u Karlovačkoj županiji

Hrvatska psihološka komora u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i psihološkim društvima pojedinih županija otvorilo je telefonske linije za pružanje psihološkog savjetovanja uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19).Psihološku pomoć građani Karlovačke županije mogu zatražiti na broj 091/982-9725 od 00 do 24 sata, svakog dana u tjednu.

Ana Budimir - nova predsjednica Društva psihologa Karlovac

Na izvanrednoj izbornoj skupštini Društva psihologa Karlovac, 10. svibnja 2019. godine imenovane su nove članice Upravnog odbora društva.Na sastanku Upravnog odbora 17. lipnja 2019. imenovana je nova predsjednica društva Ana Budimir.Upravni odbor Društva psihologa Karlovac sada čine: Majda Šavor, Davorka Bišćan, Ivana Barić, Anita Turkalj i predsjednica Ana Budimir.Hrvatsko psihološko društvo čestita svim novoizabranim kolegicama te novoj predsjednici, kolegici Ani Budimir te želi uspješan rad. Kolegica Ana Budimir, na 70.…
Čet, 26. 05. 2022 07:08