DP Karlovac

Društvo psihologa Karlovac - održana izborna skupština društva

Dana 3. veljače 2022. godine održana izborna skupština Društva psihologa Karlovac.Za predsjednicu DPK ponovno je izabrana kolegica Ana Budimir, dopredsjednica je Ivana Barić, a tajnica Anita Maradin. Osim navedenih, u Upravnom odboru društva i dalje je Davorka Bišćan, a nova članica je Maja Vuković.Nadzorni odbor i dalje čine Dubravka Sužnjević i Ivančica Lončarić, a nova članica je Melita Ladika.Hrvatsko psihološko društvo čestita novoizabranim članicama čelništva DP Karlovac.

Telefon za psihološku pomoć u Karlovačkoj županiji

Hrvatska psihološka komora u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i psihološkim društvima pojedinih županija otvorilo je telefonske linije za pružanje psihološkog savjetovanja uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19).Psihološku pomoć građani Karlovačke županije mogu zatražiti na broj 091/982-9725 od 00 do 24 sata, svakog dana u tjednu.
Pon, 17. 06. 2024 03:07