Suvremena psihologija - novi broj časopisa Vol. 20, br. 1, str. 1-102

Suvremena psihologija, službeni časopis Hrvatskog psihološkog društva, citirana je u PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), CSA - Social Science Collection, Sociological Abstracts, Linguistic and Language Behavior Abstracts, Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS Elsevier Bibliographic Database, hrčak.hr, ERA - Educational Research Abstracts

Novi broj časopisa Vol. 20, br. 1, str. 1-102, donosi:

SADRŽAJ / CONTENTS
Predgovor 3

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

Irena Burić, Josipa Cvijetović, Ivana Macuka
Ličnost, radna angažiranost i zadovoljstvo poslom –
posredujuća uloga razočaranosti u obrazovni sustav 7
PERSONALITY, WORK ENGAGEMENT AND JOB SATISFACTION –
THE MEDIATIONAL ROLE OF DISAPPOINTMENT IN
THE EDUCATIONAL SYSTEM

Sandra Nakić Radoš, Roberta Jelić, Đurđica Jurjević
EMOTIONAL REACTION TO MENARCHE AND
MENSTRUAL ATTITUDES 23
Emocionalna reakcija na menarhu i stavovi prema menstruaciji

Mira Klarin, Vesna Antičević, Goran Kardum, Ana Proroković, Joško Sindik
COMMUNICATION AND SOCIAL SKILLS IN EDUCATION OF
HEALTH OCCUPATION STUDENTS: ATTITUDES AND
VALIDATION ON NATIONWIDE PARALLEL GROUP
RANDOMIZED STUDY 39
Komunikacijske i socijalne vještine u obrazovanju studenata
zdravstvenih studija: stavovi i validacija na nacionalnom uzorku

Paula Krilčić, Sanja Šimleša, Marina Olujić, Jelena Kuvač Kraljević
Povezanost izvršnih funkcija i jezika u odrasloj dobi 53
RELATIONSHIP BETWEEN EXECUTIVE FUNCTIONS AND
LANGUAGE IN ADULTHOOD

SUVREMENA PSIHOLOGIJA, vol. 20, br. 1, 2017, str. 1-102STRUČNI ČLANAK
PROFFESSIONAL ARTICLE

Goran Kardum, Ina Reić Ercegovac
Provjera latentne strukture revidiranog upitnika kvalitete interakcija roditelj-dijete 71
REVIEW OF THE LATENT STRUCTURE OF THE REVISED QUALITY
OF PARENT-CHILD INTERACTION QUESTIONNAIRE

Bilješka iz povijesti psihologije
Stotinu godina masovnog testiranja inteligencije 87
Prikazi knjiga 95

Časpis Suvremena psihologija dobivaju svi redoviti članovi HPD-a.
Više...

8. tjedan psihologije u Hrvatskoj u Nakladi Slap - uz darove slušačima predavanja

  • Objavljeno u Vijesti
Tjedan psihologije u Nakladi Slap

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na blok predavanja koje održavamo u četvrtak 19.2.2015. povodom 8. tjedna psihologije.

10:00-11:30
Inteligencija – poznato i nepoznato
prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

Godine 1994. Herrnstein i Murray objavili su knjigu 'Zvonolika krivulja' ('The Bell Curve'), koja je izazvala neviđene društvene reakcije. Daniel Goleman je uspio plasirati publicistički megahit 'Emocionalna inteligencija – Zašto može biti važnija od IQ-a?'.
Američka psihološka udruga nije mogla ostati samo na jednoj popularno napisanoj knjizi, nego je odgovorila Herrnsteinu i Murrayu člankom UlricaNeissera (Am. Psycho, Feb. 1996), u kojem su bili iznijeti službeni stavovi APA-e o svim problematičnim i kontroverznim pitanjima inteligencije uopće.
Je li učinjen ikakav pomak u ovih dvadeset godina nakon toga ili su se inteligenciji dogodile neke nove, još kontroverznije teme?
Predavanje je posvećeno upravo tim vrućim temama i novim raspravama koje su uzburkale javnost u posljednjih desetak godina.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane građane (ne samo psihologe).

12:00-14:00
Psihodijagnostički instrumenti u praksi
prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, dr. sc. Valentina Ružić

I. 'Što, kada i kako'
Odabir testa inteligencije odraz je svrhe u koju se primjenjuje i situacije u kojoj se primjenjuje. U izlaganju je danpregled osnovnih shema i prijedloga modela vezanih uz upotrebu testovainteligencije te karakteristike najčešće korištenih u Hrvatskoj (DAT, Domino, CTI, TN, WISC, NNAT,...).

II. 'Koji, zašto i kada'
Mnoštvo informacija o ličnosti, motivaciji, interesima i osobinama pojedinca koje su ključne za pojedine situacije, poslove, okolnosti može se dobiti pažljivim odabirom upitnika ili inventara. U izlaganju je dan pregled shema, modela i mogućnosti vezanih uz procjenjivanje osobina pojedinaca u različitim okruženjima (BIP, PAI, PAI-A, NEO PI-R, 16 PF,...).

Predavanje je otvoreno za sve psihologe i studente psihologije.

Mjesto održavanja: Centar za edukacije i istraživanja, Naklada Slap, Miramarska cesta 105, Zagreb
Vrijeme održavanja: četvrtak, 19.2.2015.

Predavanja su besplatna, a svi slušači bit će nagrađeni jednim naslovom iz naše ponude biografija.
Prijave primamo do popunjenja mjesta! Prijaviti se možete mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na 01/6313-044.
Više...

Suvremena psihologija - izašao novi broj časopisa

Najnoviji broj časopisa Suvremena psihologija donosi sljedeći sadržaj:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Andrea Tomšić, Željko Jerneić, Maša Tonković Grabovac
Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju 5
DEVELOPMENT OF A COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR
QUESTIONNAIRE FOR STUDENT POPULATION

Josip Šabić
Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima
vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem na ispitu državne mature
iz Hrvatskog jezika 21
COMPARISON OF RESULTS OF CANDIDATES FROM DIFFERENT
DIALECTAL REGIONS ON ITEMS RELATED TO THE TEXTS WRITTEN
IN ČAKAVIAN DIALECT IN CROATIAN LANGUAGE STATE FINAL
EXAMINATION

Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić i Lea Andreis
Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti: jesu li upozoreni
ispitanici iskreniji? 35
WARNING AGAINST FAKING ON PERSONALTIY QUESTIONNAIRE:
ARE WARNED PARTICIPANTS MORE HONEST?

Umran Akin
THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-COMPASSION ON SOCIAL WELL-BEING
IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS 53
Uloga samosuosjećanja u predviđanju društvene dobrobiti studenata u Turskoj

Mia Marić, Marija Sakač
INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO STUDENTS'
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MOTIVATION FOR LEARNING 63
Individualni i društveni faktori vezani uz školski uspjeh učenika i motivaciju
za učenje

PREGLEDNI ČLANAK
REVIEW ARTICLE

Marija Radetić-Paić
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih 81
THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF RESEARCH SCALES
ON HIGH-RISK BEHAVIOURS IN YOUTHS

Više...

Predstavljanja knjiga na Danima psihologije u Zadru

Danas će se s početkom u 18.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru predstaviti 3 nove knjige Naklade Slap.

Izabela Sorić: Samoregulacija učenja: Možemo li naučiti učiti
Izdavač: Naklada Slap
O knjizi će govoriti prof.dr.sc. Izabela Sorić (autorica) i prof.dr.sc. Svjetlana Kolić Vehovec (recenzentica)

Ana Proroković: Deterministički kaos
IZdavač: Naklada Slap
O knjizi će govoriti izv.prof.dr.sc. Leonardo Marušić (recenzent) i prof.dr.sc. Ana Proroković (autorica)

Andreja Brajša Žganec, Josip Lopižić, Zvjezdan Penezić (ur.): Psihologija suvremene obitelji, braka i partnerstva
Izdavači: Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo
O knjiti će govoriti prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik (recenzentica) i prof.dr.sc. Andreja Brajša Žganec (urednica)
Izdavanje ove knjige financijski su pomoglo Hrvatska psihološka komora i Društvo psihologa Osijek

 

Više...

Suvremena psihologija - novi broj časopisa

Novi broj Suvremen psihologije donosi sljedeće radove:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

1. Ivana B. Petrović, Panta Kovačević, Maja Ćurić
A comparison of Web-based and paper-and-pencil job satisfaction surveys (Primljeno 23.9.2013.)
Usporedba internetskih i papir-olovka ispitivanja zadovoljstva poslom

2. Svetlana Borojević, Vasilije Gvozdenović
Is attention necessary in perception? (Primljeno 23.9.2013.)
Je li pažnja nužna u percepciji?

3. Ana Jakopec, Zoran Sušanj, Sanja Stamenković
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom (Primljeno 4.10.2013.)
The role of leadership style and organizational justice in employee's organizational identification

4. Sandra Nakić Radoš, Meri Tadinac, Radoslav Herman
Validation study of the Croatian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Primljeno 17.10.2013.)
Validacijsko istraživanje hrvatske verzije Edinburškog upitnika poslijeporođajne depresivnosti (EPDS).

5. Maks Vinšćak, Andrea Vranić
Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja (Primljeno 25.10.2013.)
The effect of question suggestibility and type of material on false memories

PRETHODNO PRIOPĆENJE

1. Ivana Glavina, Lana Kulenović, Joško Vukosav
Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenbika (Primljeno 19.9.2013.)
Stressors and coping mechanisms among police officers

Suvremenu psihologiju časopis je Hrvatskog psihološkog društva u izdanju Naklade Slap, a dobivaju ga svi redoviti članovi HPD-a.

 

Više...

Godišnja konferencija EATP-a (Europske udruge izdavača testova) održana na Malti

Peta godišnja konferencija Europske podružnice Američkih izdavača testova održana je u prekrasnom St. Juliansu na Malti od 25. do 27. rujna 2013. g.
Porast talenta u Europi – postizanje prednosti kroz procjenu, kako je glasio naziv ovogodišnje konferencije privukao je dvjestotinjak sudionika pretežno iz Europe i dijelom iz SAD-a.
Glavnina sudionika bila je iz područja kompjutoriziranog testiranja znanja, dok je manji dio bio iz područja ljudskih resursa. U radnom dijelu skupa puno se pažnje posvetilo problemima zaštite kompjutorskih programa i sustava sigurnosne provjere samog testiranja. Posebno su bila zanimljiva izlaganja vezana uz nove načine promocije i komunikacije koje nam omogućavaju društvene mreže.

Od hrvatskih nakladnika psihologijskih testova sudjelovao je dr. Krunoslav Matešić iz Naklade Slap.

Pregled programa dostupan je na adresi:

EATP 203

Sljedeća EATP konferencija biti održana od 24. do 26. rujna 2014. u Budimpešti.

Više...

Školski neuspjeh i ovisničko ponašanje - predstavljanje knjige Mladena Mavara

Naklada Slap poziva na predstavljanje knjige dr. Mladena Mavara

Školsku neuspjeh i ovisničko ponašanje

koje će se održati u utorak 15. listopada 2013.g.u 13.00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Krešimirova obala 2, Zadar.

O knjizi će govoriti:

dr. Vlatko Previšić, recenzent
dr. Ana Proroković, recenzentica
dr. Mladen Mavar, autor
dr. Krunoslav Matešić, glavni urednik Naklade Slap

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Ned, 05. 12. 2021 02:46