Suvremena psihologija - izašao novi broj časopisa

Najnoviji broj časopisa Suvremena psihologija donosi sljedeći sadržaj:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Andrea Tomšić, Željko Jerneić, Maša Tonković Grabovac
Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju 5
DEVELOPMENT OF A COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR
QUESTIONNAIRE FOR STUDENT POPULATION

Josip Šabić
Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima
vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem na ispitu državne mature
iz Hrvatskog jezika 21
COMPARISON OF RESULTS OF CANDIDATES FROM DIFFERENT
DIALECTAL REGIONS ON ITEMS RELATED TO THE TEXTS WRITTEN
IN ČAKAVIAN DIALECT IN CROATIAN LANGUAGE STATE FINAL
EXAMINATION

Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić i Lea Andreis
Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti: jesu li upozoreni
ispitanici iskreniji? 35
WARNING AGAINST FAKING ON PERSONALTIY QUESTIONNAIRE:
ARE WARNED PARTICIPANTS MORE HONEST?

Umran Akin
THE PREDICTIVE ROLE OF SELF-COMPASSION ON SOCIAL WELL-BEING
IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS 53
Uloga samosuosjećanja u predviđanju društvene dobrobiti studenata u Turskoj

Mia Marić, Marija Sakač
INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO STUDENTS'
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MOTIVATION FOR LEARNING 63
Individualni i društveni faktori vezani uz školski uspjeh učenika i motivaciju
za učenje

PREGLEDNI ČLANAK
REVIEW ARTICLE

Marija Radetić-Paić
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih 81
THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF RESEARCH SCALES
ON HIGH-RISK BEHAVIOURS IN YOUTHS

natrag na vrh ▲
Sub, 01. 10. 2022 07:42