Uloga psihologa u dijagnosticiranju i tretmanu djece i odraslih s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD-om) - edukacija će se održati 12.6.2021.

Hrvatsko psihološko društvo najavljuje edukaciju "Uloga psihologa u dijagnosticiranju i tretmanu djece i odraslih s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD-om)" koja će se 12. lipnja 2021.g. od 9.00 do 17.00 sati održati s pomoću zoom platforme.
Voditeljica edukacije je izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev.

ZAŠTO EDUKACIJA O ADHD POREMEĆAJU?
Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) je kompleksan, jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. Očituje se kao trajni obrazac nepažnje i/ili hiperaktivnosti-impulzivnosti koji ometa funkcioniranje ili razvoj.
O osobama s ADHD poremećajem postoje mnoge zablude i pogrešna tumačenja, od toga da se teškoće uglavnom površno razumiju i prihvaćaju, a potencijali se ne iskorištavaju jer nisu prepoznati. Sve to zajedno dodatno umanjuje priliku za uspješno uključivanje u socijalnu sredinu, svladavanje nastavnih programa, za razvijanje potencijala, te donosi frustraciju ne samo osobama s ADHD-om nego i njihovim bližnjima.
Nedovoljno razvijen i nejedinstven sustav dijagnosticiranja dovodi do neprepoznavanje teškoće djeteta u predškolskoj dobi ali i tijekom školovanja, što onemogućuje pružanje adekvatne podrške i u uvjetima u kojima je to moguće. Zbog svojeg specifičnog socio-kognitivnog funkcioniranja ova djeca i mladi posebno su rizični za isključivanje jer zahtijevaju podršku ne samo u obrazovnom procesu nego i u području ponašanja i socijalnih odnosa (s rizikom za razvoj poremećaja u ponašanju).

KOME JE NAMIJENJENA EDUKACIJA?
Edukacija je namijenjena svim psihologinjama/psiholozima koji rade s djecom, adolescentima i odraslima, u području kliničke, školske, predškolske, socijalne, forenzične psihologije...
Uloga psihologa u dijagnosticiranju ali i pružanju podrške djeci, mladima i odraslima je nezamjenjiva. Psiholog je najčešće prvi stručnjak kojem se upućuje dijete s nekim odstupanjima u razvoju, ali i kojem se obraćaju adolescenti i odrasli koji sumnjaju da imaju neku teškoću (poseban je problem ADHD u odrasloj dobi i adolescenciji jer se simptomi poremećaja mogu maskirati ili imaju slične simptome s drugim poremećajima, npr. poremećajima osobnosti u odrasloj dobi.

ISHODI UČENJA KOJI SE STJEČU USPJEŠNIM ZAVRŠETKOM EDUKACIJE
Po završetku edukacije polaznici će:
• znati prepoznati i analizirati obilježja ADHD poremećaja prema razvojnim osobitostima i uzrastu te opisati profil djeteta/adolescenta/odrasle osobe s ADHD-om
• znati usporediti rezultate primjene mjernih instrumenata djece/odraslih/adolescenata urednog razvoja s rezultatima djece/odraslih/adolescenata s ADHD poremećajem
• znati strukturirati psihološki nalaz i mišljenje s naglaskom na ADHD poremećaj
• znati u okviru nalaza osmisliti preporuke za stručnjake za rad s djetetom/učenikom u dječjem vrtiću/školi/fakultetu
• imati kritički pristup kod postavljanja obrazovnih i terapijskih ciljeva djece/adolescenata/odraslih s ADHD - om te ih moći primijeniti na svom radnom mjestu
• znati kako komunicirati i izvještavati o rezultatima procjene roditelje djece s ADHD-om te im pružiti podršku

U privitku donosimo satnicu, prijavnicu za edukacije i životopis dr. Sekušak Galešev.
natrag na vrh ▲
Pon, 15. 08. 2022 08:45