Svjetski dan mentalnog zdravlja 2020. u OŠ Ivana Lovrića u Sinju

Povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja u Osnovnoj školi je Ivana Lovrića u Sinju Svjetski dan mentalnog zdravlja  obilježen je kroz sljedeće aktivnosti:
- Objava materijala na Facebook stranici škole, a u svrhu osvještavanja roditelja o Danu mentalnog zdravlja
- objava stručnih letaka (od Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba) za roditelje na web i Facebook stranici škole.
- predavanja/radionice za učenike sedmih razreda, tijekom kojih će se učenici upoznati s pojmom mentalnog zdravlja te načinima na koji možemo održavati mentalnu higijenu. Dotaknut ćemo se i stigme o psihičkim poremećajima
- Aktivnost za učitelje; učiteljima će putem Teams-a biti distribuirani korisni materijali koji im mogu poslužiti u očuvanju njihovog mentalnog zdravlja (npr vježbe mišićne progresivne relaksacije)
- Učenicima sedmih razreda će biti poslane ankete u Google forms-u, a kao vid evaluacije.

Navedene aktivnosti organizirala je kolegica Ana Mihovilović, mag.psych.
natrag na vrh ▲
Uto, 27. 10. 2020 13:06