Otvoreno je novo savjetovanje -Obrazac prethodne procjene za Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona

Poštovani/a,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16838

Tema savjetovanja je: Obrazac prethodne procjene za Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, s Konačnim prijedlogom zakona
Opis savjetovanja: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (dalje u tekstu: ZZNO) u članku 8. propisuje krug osoba na koje se taj Zakon primjenjuje. Predmetni krug osoba na koje se ZZNO primjenjuje je istovjetan definiciji članova obitelji i bliskih osoba iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19- dalje u tekstu: KZ), odnosno definicije bliske osobe u ZZNO-u i KZ-u su usklađene. Obzirom da se Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom Zakona predlaže proširenje kruga bliskih osoba na način da značenjem izraza ,,bliske osobe“ budu obuhvaćeni i sadašnji ili bivši partner u intimnoj vezi, nužno je dopuniti i odgovarajuću odredbu ZZNO-a. Opisana dopuna potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179. a KZ-a, koje je propisano kao blanketna dispozicija, koja u svom zakonskom opisu upućuje na teška kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji (odnosno na teška kršenja odredbi ZZNO-a). Slijedom navedenog, stupanjem na snagu ove dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom Zakona, uskladit će se krug bliskih osoba na koje će se ti Zakoni primjenjivati i u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg intimnog partnera. Kratak rok savjetovanja je obzirom na potrebu žurnosti zbog usklađenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, a koji prijedlog Zakona je usvojen na 62. sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 10. lipnja 2021. godine.
Savjetovanje je otvoreno do: 21.6.2021.
Srdačan pozdrav,
Ministarstvo pravosuđa i uprave
natrag na vrh ▲
Pon, 15. 08. 2022 08:35