Nina Pavlin Bernardić - Izvještaj sa sastanka EFPA Odbora za područje edukacije (Board of Educational Affairs)

Sastanak EFPA Odbora za područje edukacije (Board of Educational Affairs) na kojem je prisustvovala predstavnica HPD-a, dr Nina Pavlin Bernardić, održan je 13. studenog 2020. online, preko platforme za telekonferencije CISCO Webex, u trajanju od četiri sata.
Donosimo važnije naglaske iz dostavljenog izvješća:

- na sastanku je prisutno 11 članova: Ioulia Papageorgi (predsjedavajuća), Nicola Gale, Sally Wiggins Young, Stephan Dutke, Lenka Sokolova, Helen E. Bakker, Nina Pavlin-Bernardić, Morag Williamson i Nicola Falzon
- nakon obavijesti i odobravanja zapisnika od prošlog sastanka prošlo se kroz trenutni status aktivnosti planiranih radnim planom za 2019.-2021. Sumirano je što je do sada učinjeno (prezentacija postera, obrade podataka koje su u tijeku za trenutno istraživanje o kompetencijama koje u Europi stječu studenti nakon preddiplomskog studija psihologije, anketa o poučavanju psihologije na daljinu u različitim zemljama Europe).
- dogovoreno je da će neki od članova napisati članak za časopis PLAT Journal. Planirane su i prezentacije nekih članova na konferencijama ICP 2021 i ESPLAT 2021.
- plan za dalje je da članovi skupine odluče koje sadržaje žele na web stranici EFPA-e i dalje rade na člancima temeljenim na provedenim online anketama. Na kraju sastanka članovi su razmijenili mišljenja o novim mogućim aktivnostima i projektima, kao i o održavanju online nastave zbog COVID-19 pandemije. Predloženo je da se sljedeći sastanak skupine održi u ožujku 2021. i to online, zbog situacije s COVID-19 pandemijom.

Hrvatsko psihološko društvo zahvaljuje kolegici Pavlin Bernardić na sudjelovanju i dostavljenom izvješću.
natrag na vrh ▲
Pon, 15. 08. 2022 09:27