Izvještaj sa sastanka EFPA Board of Educational Affairs - 3.4.2020.

Hrvatsko psihološko društvo, bez obzira na aktualne okolnosti epidemije, nastavlja međunarodne aktivnosti kroz e-sastanke. EFPA Board of Educational Affairs 3. travnja 2020. održao je svoju e-sjednicu na kojoj je sudjelovala i naša predstavnica dr. Nina Pavlin Bernardić. U nastavku je izvješće sa ovog sastanka.

Sastanak EFPA Board of Educational Affairs održan je 3. travnja 2020. online, preko platforme za telekonferencije CISCO Webex, u trajanju od dva sata. Bilo je prisutno 11 članova: Ioulia Papageorgi (predsjedavajuća), Nicola Gale, Sally Wiggins Young, Stephan Dutke, Iva Stuchlikova, Lenka Sokolova, Helen E. Bakker, Sergio Salvatore, Nina Pavlin-Bernardić, Morag Williamson i Nicola Falzon.
Nakon obavijesti i odobravanja zapisnika od prošlog sastanka te izvještaja o statusu aktivnosti iz radnog plana 2017-2019, predložen je radni plan za 2019-2021, koji je potrebno predati do 17. travnja 2020. Za većinu aktivnosti iz prijašnjeg radnog plana je predloženo da se nastave odvijati i u narednom periodu i raspravljali smo o različitim mogućnostima njihove realizacije. Aktivnosti koje su dogovorene su sljedeće:
• Istraživanje o edukaciji i kompetencijama prvostupnika psihologije u Europi: do sada je provedena anketa o tome kako bi se usporedilo obrazovanje prvostupnika u različitim zemljama u Europi i što oni mogu raditi nakon završetka tog dijela školovanja. Daljnji plan je da se podaci analiziraju i objavi se rad o tome, kao i da se provede sljedeće istraživanje o ovoj temi.
• Promoviranje poučavanja psihologije u srednjim školama: o ovome će biti organiziran okrugli stol na jednoj od konferencija i poster na drugoj, koja je za sada odgođena.
• Poticanje istraživanja o poučavanju psihologije – do sada je nekoliko članova napisalo poglavlja za knjigu Teaching Psychology around the World, vol. V. Dogovoreno je da se provede online anketa među nastavnicima psihologije u Europi o online održavanju nastave.
• Suradnja s drugim organizacijama i EFPA radnim skupinama.
• Sudjelovanje na konferencijama: predloženo je sudjelovanje članova na tri konferencije u Europi (ESPLAT 2021, EFPTA 2021 i ICP 2021).
Na kraju sastanka članovi su razmijenili mišljenja o novim mogućim aktivnostima i projektima, kao i o održavanju online nastave zbog COVID-19 pandemije. Predloženo je da se sljedeći sastanak skupine održi u rujnu i to najvjerojatnije online, ovisno o situaciji s COVID-19 pandemijom.
Nakon sastanka članovi su počeli raditi na anketi za nastavnike psihologije u Europi o online održavanju nastave i u intenzivnom su kontaktu e-mailom.

Zagreb, 7. travnja 2020.

izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
natrag na vrh ▲
Pon, 06. 12. 2021 04:06