Neuropsihologijska procjena: poremećaji funkcija i testovi - najava edukacije

Neuropsihologijska procjena: poremećaji funkcija i testovi - naslov je edukacije koju će 10. srpnja 2021.g. u vremenu od 9.00 do 17.00 sati održati izv.prof.dr.sc. Slavka Galić, spec.kliničke psihologije.

ZBOG ČEGA NAM TREBA EDUKACIJA IZ NEUROPSIHOLOGIJSKE PROCJENE?
Psiholozi zaposleni na odjelima neurologije, neurokirurgije, te u različitim rehabilitacijskim centrima svakodnevno se susreću sa zahtjevom procjene kognitivnih/izvršnih funkcija te ličnosti u osoba s različitim dokazanim ili suspektnim oštećenjima središnjeg živčanog sustava. No i psiholozima zaposlenima na psihijatrijskim odjelima i u psihijatrijskim ambulantama često su upućeni bolesnici s uputnim pitanjem jesu li njihovi simptomi psihogeni ili organski uvjetovani, te ima li u njih oštećenja kognitivnih/izvršnih funkcija ili promjena u ličnosti koja su posljedica oštećenja središnjeg živčanog sustava. Jednako tako, i od psihologa zaposlenih na različitim odjelima poput kardioloških, onkoloških i sl. ponekad se traži neuropsihologijska procjena. Sve češće se od psihologa traži sudjelovanje u procjeni osoba u zreloj ili kasnoj odrasloj dobi s ciljem razlikovanja normalnih promjena tijekom starenja, blagog kognitivnog oštećenja i neurokognitivnih poremećaja. Školski psiholozi su često suočeni s različitim ponašajnim i emocionalnim problemima te teškoćama s učenjem za koje je potrebno utvrditi pripadaju li u različite psihopatološke i/ili neuropatološke kategorije, a ovo je osobito težak zadatak s obzirom na to da se radi o funkcijama i strukturama koje su u razvoju i s naglašenom varijabilnosti. Pedijatrijski psiholozi dio su tima koji prati djecu s neurorizičnim čimbenicima s važnim ciljem prognoze razvoja. Jedan od čestih problema vezan uz područje neuropsihologijske procjene jest nedovoljna dostupnost testova, ali i problemi s odabirom testova prikladnih za određenog bolesnika.
Zbog svega ovoga čini nam se važnim razumjeti neke temeljne pretpostavke o odnosu mozak-ponašanje, upoznati poremećaje različitih aspekata ponašanja koji se mogu javiti u osoba s različitim neuropatološkim/psihopatološkim stanjima te testove i tehnike za njihovu procjenu. Važni cilj neuropsihologijske procjene trebao bi biti plan za kognitivnu rehabilitaciju koja u našoj zemlji nije baš zaživjela. Posebnu pažnju zavrjeđuje razvojna neuropsihologijska procjena. To su najvažniji razlozi za pokretanje edukacije iz neuropsihologije koja je planirana kroz ciklus radionica iz neuropsihologije koje se bave dijagnostikom i neuropsihologijskom rehabilitacijom.
Prva od njih posvećena je poremećajima različitih funkcija i testovima za ispitivanje percepcije, učenja i pamćenja, mišljenja, ekspresivnih i izvršnih funkcija, te promjena u ličnosti koje se mogu javiti u osoba s oštećenjima središnjeg živčanog sustava. Također se razmatraju važni aspekti integracije ovih podataka u nalazu.
KOME JE OVA EDUKACIJA NAMIJENJENA?
Radionica je namijenjena psiholozima/psihologinjama koji se u praksi bave diferencijalnom dijagnostikom različitih neuropatoloških i psihopatoloških stanja u odraslih osoba te svima onima koje ovo područje zanima.
ISHODI UČENJA NAKON ZAVRŠETKA EDUKACIJE:
Po završetku ove edukacije polaznici će:
• imati znanja o poremećajima različitih funkcija, povezanim s organskim oštećenjima mozga u odraslih osoba
• moći odabrati prikladne testove/tehnike za procjenu različitih funkcija
• moći integrirati rezultate različitih testova i podatke iz drugih izvora u nalazu
• osmisliti odgovarajuće preporuke za rehabilitaciju

U privitku donosimo satnicu s prijavom za edukaciju.
natrag na vrh ▲
Ned, 05. 12. 2021 02:42