Psiholozi i psihologinje na tržištu rada - najnoviji podatci

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31. prosinca 2016. u Hrvatskoj je 236 nezaposlenih psihologa/psihologinja, a u na isti dan 2015.g. bilo ih je 252 nezaposlena. Reklo bi se - pada broj nezaposlenih...

Sve o stanju psihologa/psihologinja na tržištu rada s nizom zanimljivih podataka za posljednjih 7 godina kao i drugi podaci koji se odnose na raspored prema županijama, dobi i spolu, prijavama na HZZ, sve o prijavljenim potrebama za zapošljavanje psihologa/psihologinja, djelatnostima u kojima su zaposleni ali i broj upisnih mjesta na studijima psihologije u nas - pogledajte u dokumentu u privitku.

Zahvaljujemo dr. Višnji Perin, pročelnici Sekcije za profesionalno usmjeravanje na pribavljenim podacima.

natrag na vrh ▲
Pet, 23. 02. 2024 02:30