Dr Nina Pavlin Bernardić - izvješće sa sastanka EFPA Odbora za edukacijsko područje - 19.11.21.

Dr Nina Pavlin Bernardić, predstavnica je HPD-a u EFPA Odboru za edukacijsko područje. Ovdje donosimo izvješće sa sastanka održanog 19.11.2021.g.

Sastanak radne skupine EFPA-e Board of Educational Affairs održan je 19. studenog 2021. online, preko platforme za telekonferencije CISCO Webex, u trajanju od dva sata. Bilo je prisutno 9 članova: Ioulia Papageorgi (predsjedavajuća), Sergio Salvatore (Italija), Nina Pavlin-Bernardić (Hrvatska), Iva Stuchlikova (Češka), Pina Marsico (ESPLAT), Susanne Narciss (ESPLAT), Lenka Sokolova (ESPLAT), Morag Williamson (EFPTA), Nicola Falzon (EFPSA).
Nakon obavijesti i odobravanja zapisnika od prošlog sastanka slijedio je izvještaj o statusu aktivnosti iz radnog plana 2019.-2021. Većina aktivnosti iz radnog plana je obavljena (webinari, posteri i izlaganja na konferencijama i diseminacija rezultata ankete o online poučavanju psihologije za vrijeme pandemije Covid-19), dok je članak o rezultatima ankete u pripremi.
Predsjedavajuća je obavijestila skupinu da bi se prema naputcima EFPA-e radni plan za razdoblje 2021.-2023. trebao odnositi na aktivnosti vezane uz Europsku godinu mentalnog zdravlja te na klimatske promjene. Članovi radne skupine su nakon toga raspravljali o mogućim načinima provedbe aktivnosti EFPA Bord of Educational Affairs tako da budu usklađene s ovim naputcima. Jedan od predloženih mogućih načina je istraživanje o tome koliko su ove teme uključene u kurikule psihologije u različitim zemljama Europe. Drugi predloženi način odnosio se na istraživanje o tome koliko su nastavnici psihologije pripremljeni na poučavanje učenika o nošenju s budućim prijetnjama u ovim područjima i njihovom kritičkom promišljanju.
Članovi radne skupine izmijenili su i informacije o novoj literaturi iz područja psihologije obrazovanja. Radna skupina treba utanačiti nove aktivnosti do veljače 2022., tako da je dogovoreno da ih osmislimo do sljedećeg sastanka, u siječnju ili početkom veljače, kako bi radni plan bio dovršen do zadanog roka.

Zagreb, 25. studenog 2021.

izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
natrag na vrh ▲
Pet, 21. 01. 2022 11:42