14. Dan psihologije u Ujedinjenim narodima - uključite se!

Dan psihologije u Ujedinjenim narodima proslava je psihologije u kontekstu Ujedinjenih naroda. Pruža priliku psihologiji da sa stalnim misijama Ujedinjenih nacija, agencijama Ujedinjenog Kraljevstva, nevladinim organizacijama i privatnom sektorom podijeli aktivnosti psihologa i ulogu psihologije u rješavanju problema od globalne važnosti. Dan psihologije također upoznaje psihologe i studente psihologije sa trenutnim i potencijalnim sudjelovanjem psihologije u aktivnostima i pitanjima Ujedinjene Nacije.
U privitku donosimo letak s detaljnijim informacijama te poveznicom na koju možete prijaviti svoje sudjelovanje.


natrag na vrh ▲
Pet, 17. 09. 2021 12:11