Sekcija za psihologiju starenja - izvještaj s edukacije

Naziv skupa: SAVJETOVANJE STARIJIH OSOBA: NAČELA I POSEBNOSTI RADA
Mjesto održavanja skupa: ZAKLADA „ZAJEDNIČKI PUT" – SENIOR CENTAR, Hrgovići 93, Jarun, 10 000 Zagreb
Datum i vrijeme održavanja skupa: 12. prosinca 2015. od 10.00. do 16.30.
Voditeljica skupa: Sanja Radica

Izvještaj o obuhvaćenim temama stručnog osposobljavanja:

Tijekom rada obuhvaćene su i obrađena je tema potrebe savjetodavnog rada sa starijim osobama kroz demografske podatke, predrasude prema starijim osobama, te zajedničke osobine starijih osoba koje ih svrstava u ranjivu skupinu kroz nacionalne i evropske strategije a čemu se argumenti nalaze i u istraživanjima.
Prikazani su preduvjeti savjetodavnog rada sa starijim osobama koja ukratko obuhvaćaju poznavanje savjetodavnog procesa, procesa starenja, društvenog konteksta kroz koji su danas starije osobe odrastale i živjele, sadašnjeg društvenog okvira u kojem starije osobe žive starost i uvažavanje vlastitih stavova prema starenju i starosti. Obrađena su pojedinačno načela i njihova važnost za stvaranje savjetodavnog odnosa sa starijim osobama kao najvažnije i najizazovnije stavke savjetovanja starijih osoba: znati što je očekivano u procesu starenja, (do)znati što više o osobi s kojom smo u savjetodavnom odnosu i ne pretpostavljati ništa na temelju godina klijenta, osigurati dovoljno vremena za rad kako bi dobili uvid u cjeloživotni razvoj klijenta, uvažiti (ne)znanje starijih osoba o savjetovanju i moguće predrasude te osobitu pažnju posvetiti načinu komuniciranja i stvaranju povjerenja uz povećanu razinu fleksibilnosti u radu.
Obrađene su posebnosti u procesu savjetovanja starijih osoba i to osobito važnost svjesnosti savjetovateljevih i klijentovih stavova o savjetovanju, posebnosti ciljeva rada sa starijima koji se svode na aktualne probleme i/ili potrebu za sažimanjem cjeloživotnog iskustva, utjecaj i važnost vremena kao savjetodavnog čimbenika, uvažavanje sklonosti ka visokoj narativnosti i otkrivanja sebe kroz životne priče starijih klijenata.
Prezentirani su argumenti iz literature koja ukazuju na jednaku ili bolju učinkovitost savjetodavnog rada sa starijim osobama u odnosu na ostale dobne skupine uz uvjet uvažavanja posebnosti u načinu rada, te osobito potrebu duljeg vremena za uspostavu odnosa savjetodavnog povjerenja.
Bilo je govora o različitim tehnikama i pristupima u radu uz uvažavanje integrativnosti koje obuhvaća specifičnosti stvaranja savjetodavnog odnosa sa starijim klijentima i poznavanjem tehnika primjenjivih za olakšavanje aktualne problematike s kojom klijent dolazi. Prikazane su dominantne teme u radu sa starijim osobama: višestruki gubitci kao okidač ranijim „nezavršenim" tugovanjima, obiteljski odnosi, suočavanje sa smrtnošću kroz prikaze slučajeva iz vlastitog šestogodišnjeg iskustva svakodnevnog rada sa starijim osobama.
Zbog opširnog gradiva obuhvaćenog u ovom stručnom osposobljavanju dominantni oblik rada je bio izlaganje uz vođenu raspravu na pojedine teme izlaganja.

Sanja Radica
natrag na vrh ▲
Ned, 25. 07. 2021 11:54