Usvojena odluka o definiranju psihološke djelatnosti u području organizacijske psihologije

Upravni odbor Hrvatske psihološke komore je na svojoj 44. sjednici od 18. studenog 2015., na prijedlog Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada, usvojio Odluku o definiranju psihološke djelatnosti u području organizacijske psihologije i psihologije rada.

Psihološka djelatnost u određivanju zahtjeva posla i potrebnih kompetencija je:

- Određivanje psiholoških zahtjeva (kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i sl.) za izvršitelja na radnom mjestu, u okviru analitičke procjene radnih mjesta i vrednovanja rada,

- Utvrđivanje radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, kada su psihološke karakteristike izvršitelja zahtjev za posebne uvjete rada,

- Određivanje potrebnih kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, spretnosti, vještina, potrebnih za rad na pojedinom radnom mjestu.

Psihološka djelatnost u procesima pribavljanja i selekcije je:

- Provođenje psihologijskog intervjua i psihološkog testiranja kandidata, te donošenje i tumačenje psihološke procjene o primjerenosti kandidata u selekcijskom postupku,

- Razvoj za potrebe tvrtke prilagođenog psihologijskog selekcijskog instrumenta (ili postupka),

- Priprema i provođenje ispitivanja psiholoških karakteristika kandidata u centru procjene (assessment centra), te donošenje i tumačenje psihološke procjene o primjerenosti kandidata u selekcijskom postupku.

Psihološka djelatnost u procesu osposobljavanja je:

Priprema, provedba i evaluacija izobrazbe u općim i specifičnim psihološkim znanjima, prilagođene potrebama polaznika izobrazbe, primjenom na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada.

Psihološka djelatnost u području razvoja i karijere je:

- Određivanje potrebnih psiholoških karakteristika, metoda i postupaka procjenjivanja i ispitivanje psiholoških karakteristika (kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i sl.) u okviru procesa prepoznavanja potencijala za napredovanje na stručne i rukovodne pozicije te pri horizontalnom i vertikalnom premještanju radnika, te donošenje i tumačenje psihološke procjene u okviru plana razvoja karijere;

- Ispitivanje psiholoških karakteristika (kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i sl.) i donošenje i tumačenje psihološke procjene u postupku procjenjivanja zdravstvene radne sposobnosti zaposlenika, te utvrđivanje poslova za radnike s preostalom radnom sposobnosti ili neposrednom opasnosti od nastanka invalidnosti, ako su psihološke karakteristike razlogom smanjene zdravstvene radne sposobnosti;

- Uspostavljanje, provedba i vrednovanje postupaka ispitivanja psiholoških osobina (kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i sl.) u centrima procjene (assessment centers) rukovoditelja u sklopu razvojnog plana rukovoditelja, primjenom na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada;

- Određivanje i ispitivanje psiholoških karakteristika (kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti i sl.) potrebnih za učinkovit rad u timu, te uspostavljanje, provedba i vrednovanje postupaka unaprjeđivanja učinkovitosti rada u timu primjenom na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada.

Psihološka djelatnost u istraživanjima i analizi ljudskih resursa je:

- Konstrukcija, validacija i interpretacija rezultata istraživanja organizacijske klime i kulture, stavova prema radu i organizaciji (npr. zadovoljstvo poslom, organizacijska odanost), motivacije za rad, angažiranosti i radnih vrijednosti,

- Konstrukcija, validacija i interpretacija rezultata istraživanja psihosocijalnih čimbenika pojava diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja i nasilja na radu, zlouporabe alkohola i droga, te drugih za organizaciju štetnih ponašanja na radu;

- Konstrukcija, validacija i interpretacija rezultata istraživanja umora, izloženosti stresu i posljedica stresa;

- Konstrukcija, validacija i interpretacija rezultata istraživanja psiholoških i psihosocijalnih čimbenika nezgoda na radu, izostanaka i fluktuacije zaposlenih, te psiholoških i psihosocijalnih efekata fizikalno-klimatskih i drugih objektivnih uvjeta rada;

- Ispitivanje međuljudskih odnosa u radnim grupama korištenjem psihologijske metodologije, te interpretacija rezultata.

Psihološka djelatnost u procesima motiviranja i nagrađivanja je:

Primjena na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada u području radne motivacije u oblikovanju i provedbi sustava plaća, varijabilnog dijela plaća (stimulacije) te nematerijalnog motiviranja i nagrađivanja.

Psihološka djelatnost u poslovima osiguranja standarda zaštite zdravlja i kvalitete radnog života (promicanja zdravog radnog mjesta), a ujedno i u funkciji radne učinkovitosti je:

1. Temeljem rezultata provedenih psihologijskih istraživanja i analiza ljudskih resursa u organizaciji, predlaganje intervencija primjenom na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada, za:

- unaprjeđenje organizacijske klime i kulture, stavova prema radu i organizaciji (npr. zadovoljstvo poslom, organizacijska odanost), motivacije za rad, angažiranosti i radnih vrijednosti,

- sprječavanje pojava diskriminacije, uznemiravanja, zlostavljanja i nasilja na radu, zlouporabe alkohola i droga, te drugih za organizaciju štetnih ponašanja na radu,

- unaprjeđenje uvjeta rada i kvalitete radnog života, te upravljanje psihosocijalnim rizicima za nezgode i zdravlje na radnom mjestu,

- unaprjeđenje međuljudskih odnosa u radnim grupama.

2. Provođenje intervencija primjenom na znanstvenoj psihologiji utemeljenih i u psihološkoj praksi dokazanih spoznaja i metoda rada:

- savjetovanja i podrške u prilagodbi zahtjevima radnog mjesta, u upravljanju karijerom, profesionalnom i osobnom razvoju, u rješavanju situacijski izazvanih problema na radnom mjestu,

- psihološke prve pomoći nakon događaja koji ugrožavaju ljudski život i zdravlje (kriznih intervencija).

Psihološka djelatnost u administrativnim poslovima upravljanja ljudskim resursima je:

Definiranje korisničkih zahtjeva i implementacija HR programskih rješenja koja se odnose na praćenje i razvoj psiholoških karakteristika zaposlenika.

Psihološka djelatnost u istraživanju tržišta je:

Konstrukcija, validacija i interpretacija rezultata istraživanja tržišta kada se istražuju psihološke karakteristike ciljne tržišne skupine.
natrag na vrh ▲
Pet, 10. 07. 2020 12:14