Sekcija psihologa u medicini rada - obnovila rad!

Na sastanku Sekcije psihologa u medicini rada održanom na 30GKHP bilo je prisutno 13 kolegica i kolega. Sastanak je vodio Zoran Tučkar, donedavni tajnik Sekcije i rekapitulirao je djelovanje Sekcije u posljednje 4 godine. Za novu predsjednicu Sekcije se kandidirala Mateja Matić, a za tajnicu Manuela Rebić. Nije bilo drugih kandidata, i kolegice su jednoglasno izabrane. Sastanak je trajao između 9h i 10:30 h.
Na sastanku je bilo riječi i o aktualnim izazovima u medicini rada: komunikacija s klijentima koji ne govore hrvatski i/ili nemaju validnu medicinsku dokumentaciju. Također se raspravljalo o prošlim i o inozemnim iskustvima s takvom problematikom. Kao jedno od rješenja se nameće da angažman ovlaštenog prevoditelja uđe u standarde rada psihologa u medicini rada. Osim toga, diskutiralo se o uvozu psiholoških testova te o pitanjima mentorstva u medicini rada.

Hrvatsko psihološko društvo zahvaljuje na inicijativi kolege Zorana Tučkara, a novom vodstvu i pročelnici Mateji Matić želimo mnogo uspjeha u radu i vođenju sekcije.
natrag na vrh ▲
Pon, 11. 12. 2023 13:32