13.TP - Tranzicijska podrška u ranoj intervenciji – doprinos psihologa - tribina HURID-a

Poštovani,e

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u
suorganizaciji s četiri sekcije HPD-a:
- Sekcijom za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta,
- Sekcijom za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi,
- Sekcijom za kliničku psihologiju te
- Sekcijom psihologa u socijalnoj skrbi,

povodom Tjedna psihologije 2020. godine, zajednički organizira javnu tribinu koja bi doprinijela unapređenju skrbi za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju.

Panel-rasprava s temom „Tranzicijska podrška u ranoj intervenciji – doprinos psihologa“ održat će se na Tribini Grada Zagreba (Kaptol 27) 20. veljače (četvrtak) od 14:00 do 15:30 sati.

Panelisti su članovi sekcija HPD-a, a moderatori i organizatori prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić, Marina Šimanović i Dora Jurjević (sve tri psiholozi iz HURID-a).

Tranzicija u ranoj intervenciji se definira kao dinamičan proces u kojem se dijete s razvojnim teškoćama i njegova obitelj kreću između različitih pružatelja usluga, programa i sektora (zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje) ovisno o tome kako dijete raste. Proces prijelaza (tranzicije) vrlo je stresan za dijete i roditelje, ali i stručnjake ako nije organizirana tranzicijska podrška.
Stoga želimo zajednički razmotriti:
• kakvu podršku dobiva dijete (i obitelj) već pri otpustu iz rodilišta,
potom u promjenama pružatelja u sustavu socijalne skrbi te kad prelazi u
redovni vrtić, odnosno u školu
• kakvu informacijsku podršku dobivaju stručnjaci u primajućoj
instituciji ili pak kreću sasvim ispočetka
• koliko i kako su psiholozi uključeni u podršku djetetu i roditeljima
kad ono mijenja programe, okruženje i sustave podrške te što možemo
unaprijediti

Temu tranzicijske podrške u Tjednu psihologije želimo učiniti vidljivom ne stoga što je ona u nas dobro organizirana, već stoga što to želimo postići.

u ime HURID-a,
Marina Šimanović
natrag na vrh ▲
Ned, 20. 06. 2021 02:34