Sekcija za povijest psihologije - nova sekcija HPD-a

Inicijativni odbor za osnivanje Sekcije za povijest psihologije Hrvatskog psihološkog društva sastao se 04. prosinca 2018. godine u Zagrebu, Švarcova 20. Članovi inicijativnog odbora koji su prisustvovali sastanku bili su: prof. emeritus Vladimir Kolesarić, dr Krunoslav Matešić, dr Dario Vučenović, dr Jelena Maričić i Ljiljana Mikuš, a zainteresirani za rad su budućoj sekciji su i dr Ljerka Hajncl, dr Zvjezdan Penezić i Josip Lopižić.

Prisutni sudionici ovog sastanka konstatirali su da povijest psihologije u Hrvatskoj počinje još krajem 19. stoljeća, da se kontinuirano može pratiti kroz čitavo 20. stoljeće ali da nema sustavno obrađenih i prezentiranih dokumenata o radu psihologa i razvoju psihologije kroz povijest. Ciljevi rada buduće Sekcije za povijest psihologije su:
- prikupljanje dokumentacije, stručnih i znanstvenih članaka važnih za povijest psihologije u Hrvatskoj (izvori: Državni arhiv, NSK, arhiva HPD-a, Odsjek za psihologiju i Filozofski fakultet u Zagrebu, obiteljske arhive...)
- analiziranje prikupljene arhivske građe, pisanje i objavljivanje radova, brošura, članaka, monografija
- prezentiranje povijesnih podataka na stručnim skupovima, sastancima sekcije, na web stranici HPD-a itd
- promidžba i popularizacija psihologije
Inicijativni odbor za osnivanje Sekcije za povijest psihologije predložio je za pročelnika dr Krunoslava Matešića, za dopročelnika dr Zvjezdana Penezića i za tajnicu dr Ljerku Hajncl. Osnivanje sekcije i potvrđivanje čelništva očekuje se na 68. skupštini HPD-a koja će se održati u subotu, 15.12.2018.

Ljiljana Mikuš
prva dopredsjednica HPD-a
Više...

Suvremena psihologija - novi glavni urednik i novi predsjednik savjeta časopisa

Suvremena psihologija - časopis Hrvatskog psihološkog društva kojeg suizdajemo s Nakladom Slap ima novo vodstvo. Predstavljamo novog Glavnog i odgovornog urednika/Editor-in-Chief dr. Zvjezdana Penezića te Predsjednika Savjeta/President of Advisory Editorial Board dr. Gorana Milasa njihovim životopisima:

PROF. DR. SC. ZVJEZDAN PENEZIĆ
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić redoviti je profesor na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Od samog početka rada na Odjelu angažiran je u nastavi te je tijekom godina predavao na različitim kolegijima. Sudjelovao je u brojnim znanstveno-istraživačkim projektima, što je rezultiralo autorstvima i koautorstvima u nizu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima i publikacijama. U više navrata bio je član Organizacijskog i/ili Programskog odbora međunarodnog skupa Dani psihologije u Zadru.
Član je uredništva Zbirke psihologijskih skala i upitnika od početka njena izdavanja, Book of Selected Proceedings: 15th Psychology Days in Zadar, Book of Selected Proceedings: 20th Psychology Days in Zadar te jedan od urednika knjige Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Recenzent je nekoliko sveučilišnih udžbenika, a u svojstvu recenzenta angažiran je i u nekoliko časopisa.
Predsjednik je međunarodne konferencije pod nazivom European Conference on Personality (ECP 19).

PROF. DR. SC. GORAN MILAS

Prof. dr. sc. Goran Milas od 1992. do danas stalno je zaposlen u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, gdje radi na brojnim projektima kao suradnik ili voditelj. Od 1996. do danas predaje na Hrvatskim studijima. Također je predavao na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilištu VERN i na Doktorskom studiju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
Godine 2014. je zaposlen na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u Institutu Pilar, a 2016. izabran je za naslovnog redovitog profesora u trajnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Sudjelovao je u planiranju i izvođenju više od stotinu temeljnih i primijenjenih empirijskih istraživanja. Objavio je tri knjige, troja skripta, šezdesetak znanstvenih članaka i poglavlja, pedesetak znanstveno-istraživačkih izvješća i više od stotinu primijenjenih istraživačkih izvješća.
Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Sub, 04. 12. 2021 01:40