XXIV. vojnopsihologijski simpozij „Prof. Želimir Pavlina“ - na 24. GKHP

Svake godine u okviru godišnje konferencije hrvatskih psihologa tradicionalno se održava i Vojnopsihologijski simpozij u kojemu hrvatski vojni psiholozi prezentiraju svoje znanstveno-stručne radove koji su tematski vezani uz njihovo područje rada. Hrvatski vojni psiholozi bave se različitim područjima primijenjene psihologije te znanstveno-istraživačkim radom u svom području.
Jedno od područja rada hrvatske vojne psihologije je psihologijska selekcija i klasifikacija koja se provodi s kandidatima za prijam u službu, ali i s djelatnicima vezano za razne potrebe obrambenog sustava. U prvom izlaganju prikazat će se razlike u rezultatima na psihologijskom ispitivanju polaznika jedne obuke s obzirom na uspjeh u obuci. U drugom izlaganju će biti prikazano ispitivanje metrijskih vrijednosti kod ispitivanja samoprocjene karakternih snaga. U idućem, trećem izlaganju, prikazat će se utjecaj ljudskog čimbenika na sigurnost u provedbi zadaće s osvrtom na prijam, raspored/rotaciju i izdvajanje pripadnika. Četvrti rad se odnosi na prikaz važnosti situacijske svjesnosti u vojnom odlučivanju. Cilj petoga rada je ispitati povezanost specifičnih kompetencija vođe sa zadovoljstvom poslom. Iza petog priopćenja biti će prikazana izrada i sadržaj priručnika „Kako prepoznati vođu?“ namijenjen pripadnicima OS RH.
Hrvatski vojni psiholozi veliku pažnju posvećuju i sustavnom radu na psihičkoj prevenciji i potpori pripadnicima kroz unaprjeđenje individualne psihičke spremnosti i pružanju krizne psihološke potpore sa ciljem očuvanja funkcionalnosti skupine i pojedinca. U sljedećem, sedmom radu, ispitivala se motivacijska struktura tjelesnog vježbanja različitih kategorija ispitanika u funkciji unaprjeđenja tjelesne spremnosti i očuvanja zdravlja pripadnika kroz utjecaj na promjenu stavova o korisnosti i potrebi za tjelesnim vježbanjem. U osmom izlaganju prikazat će se ispitivanje o načinima suočavanja sa stresom kod pripadnika koji su sudjelovali u traganju i spašavanju migranata na moru. Autori devetog priopćenja govorit će o zaprekama u traženju stručne psihološke pomoći u vojsci. U posljednjem izlaganju prikazat će se profesionalno doživljajno-iskustveni aspekti vojnih psihologa provoditelja psiholoških kriznih intervencija, što je ujedno i uvod u Okrugli stol: „Kako unaprijediti sustav edukacije i stručne podrške vojnim psiholozima – provoditeljima psiholoških kriznih intervencija“, a koji će se održati u sklopu ove Konferencije.
Teme radova prate određena područja rada vojnih psihologa koja su međusobno povezana u funkciji što boljeg psihičkog funkcioniranja svakog pripadnika u sustavu.
Diskutantica XXIV. vojnopsihologijskog simpozija „Profesor Želimir Pavlina“ je Suzana Rački.
natrag na vrh ▲
Ned, 28. 02. 2021 06:52