Skcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - u 13. TP

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u suorganizaciji s četiri sekcije HPD-a:
- Sekcijom za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta,
- Sekcijom za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi,
- Sekcijom za kliničku psihologiju te
- Sekcijom psihologa u socijalnoj skrbi,

povodom Tjedna psihologije 2020. godine, zajednički organizira javnu tribinu koja bi doprinijela unapređenju skrbi za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju.

Panel-rasprava s temom „Tranzicijska podrška u ranoj intervenciji –
doprinos psihologa“ održat će se na Tribini Grada Zagreba (Kaptol 27)
20. veljače (četvrtak) od 14:00 do 15:30 sati.

Panelisti su članovi sekcija HPD-a, a moderatori i organizatori prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić, Marina Šimanović i Dora Jurjević.

Srdačan pozdrav,
Kamea Jaman, prof. psih.
natrag na vrh ▲
Sri, 12. 05. 2021 22:42