DP Virovitičko-podravske županije - poziv na skupštinu 18.6.19.

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

Pozivam Vas na Izbornu Skupštinu Društva psihologa VPŽ koja će se održati
u utorak 18.lipnja 2019. s početkom u 17.00 sati u Kuriji Janković, Kapela Dvor,
te na Pozvano predavanje uvažene kolegice doc. dr. sc. Andree Vranić ( predavanje je bodovano prema Pravilniku Psihološke Komore)

Dnevni red:
1. Otvaranje Izborne Skupštine DPVPŽ
2. Izbor radnog predsjedništva Skupštine
• predsjednik i dva člana
• zapisničara i ovjerovitelj
3. Izvještaj predsjednice o radu Društva u proteklom mandatu
4. Financijsko izvješće
5. Izvješće Nadzornog odbora -rasprava - usvajanje
6. Donošenje Odluke o razrješenju:
• Upravnog i Nadzornog odbora
7. Izbor novog rukovodstva:
• predsjednika/ce i dopredsjednika/ce
• Upravnog odbora
• Nadzornog odbora
8. Različito

9.Pozvano predavanje:

doc. dr. sc. Andrea Vranić: Osnaživanje kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi

11. Domjenak
___________________________________________________________________________

S poštovanjem
Jasna Per-Kožnjak
natrag na vrh ▲
Uto, 26. 09. 2023 02:18