DP Primorsko-goranske županije - uspostavljen telefon za psihološku pomoć građanima

Poštovani,

Ovime vas želimo obavijestiti kako je s danom 20. ožujka 2020. godine uspostavljena linija za telefonsku psihološku pomoć zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa.

Psihološku pomoć građani mogu zatražiti na broj 091 755 08 79 u vremenu od 00 do 24 sata.

Na telefonu će biti dostupni volonteri – psiholozi iz Primorsko-goranske županije, kojih je za sada više od deset, a po potrebi će ih biti angažirano i više.
Uspostava telefonske linije osigurana je zajedničkom akcijom Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Društva psihologa Primorsko-goranske županije.


Hrvoje Gligora
predsjednik Društva psihologa Primorsko-goranske županije
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 02:34