Logo
Ispiši ovu stranicu

Uloga emocionalnih procesa u objašnjenju radne uspješnosti nastavnika - pozvano predavanje dr. Irene Burić na 28GKHP

Uloga emocionalnih procesa u objašnjenju radne uspješnosti nastavnika - pozvano predavanje dr. Irene Burić na 28GKHP
Izv. prof. dr. sc. Irena Burić je diplomirala psihologiju 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2010., na istom fakultetu, obranila je doktorsku disertaciju. Od svibnja 2006. zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru, a u srpnju 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. Njezini znanstveni interesi usmjereni su na istraživanja emocija, motivacije, ličnosti i psihološke dobrobiti u obrazovnom kontekstu. U razdoblju od 2014. do 2017. bila je voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta Teachers’ emotions and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation, well-being and relationships with students (UIP-2013-11-5065), a od siječnja 2020. voditeljica je istraživačkog projekta Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva (IP-2019-04-5472), financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. Do sad je objavila 34 izvorna znanstvena rada i 6 poglavlja u knjizi te je sudjelovala sa 40-tak priopćenja, 2 simpozija, 4 pozvana predavanja i jednim pozvanim simpozijem na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je uredništva triju međunarodnih znanstvenih časopisa (Psychological Test Adaptaion and Development, Educational Psychology, International Journal of School and Educational Psychology). Bila je članicom programskog i/ili organizacijskog odbora niza znanstvenih i stručnih skupova (npr. Dani psihologije u Zadru, 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 19th European Conference on Personality). Redovita je recenzentica većeg broja znanstvenih časopisa domaćih i inozemnih izdavača (npr. Motivation and Emotion, Personality and Individual Differences, Learning and Individual Differences, Journal of Happiness Studies, Educational Psychology, Frontiers in Psychology, Psihologijske teme, Suvremena psihologija itd.). Dobitnica je Državne stipendije za nadarene studente (2000.), Nagrade za znanstvena ostvarenja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2015.), Nagrade rektorice Sveučilišta u Zadru za izvrsna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu (2017.) te Nagrade za znanstvena ostvarenja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2018).

Naslov pozvanog predavanja: Uloga emocionalnih procesa u objašnjenju radne uspješnosti nastavnika
Stavovi izneseni u člancima, tekstovima i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav portala PSIHOLOGIJA.HR