Svjetski dan zdravlja i psihologija u zaštiti zdravlja: bilježnica kao medij za promociju zdravlja djece i mladih

Svjetski dan zdravlja (7. travnja) prigoda je osvijestiti važnost ulaganja u zdravlje, a ako je to
ulaganje u ranom razvojnom razdoblju, stvaraju se dobri uvjeti za dobro zdravlje i u odrasloj
dobi. Stoga su aktivnosti usmjerene očuvanju zdravlja djece i mladih zalog zdravlja društva u
cjelini.
Psihologija je jedna od onih struka koja ima brojne metode kojima može specifično educirati i
psihoeducirati različite populacijske skupine, pa tako i one najmlađe. Pritom je mudro koristiti
one medije kojima se djeca i mladi najviše koriste, a po prirodi njihova rasta i razvoja u
školskoj su to dobi – bilježnice. Bilježnice učenici koriste svakodnevno i to dugi niz godina u
svojemu životu, pa su stoga one i idealan medij za slanje pozitivnih, afirmativnih,
informativnih, motivirajućih i ohrabrujućih poruka. Ovu je ideju slijedio i tim mladih osječkih
poduzetnika („Dux“ Osijek) kada je za suradnju zamolio psihologa Sinišu Brlasa u želji da
izrade bilježnice koje će sadržavati poruke primjerene djeci i mladima. Siniša Brlas stoga je
kao psiholog uključen u ovaj tim kako bi pomogao da se na bilježnicama oblikuju poruke koje
će na primjeren način mladima komunicirati važnost usvajanja pozitivnih stavova i ponašanja
o zdravlju.
Ishod ovoga procesa set je bilježnica o različitim temama važnima za mlade (sport i kretanje,
higijena, prehrana, znanost, hrvatska povijest, učenje kroz igru...), a ove se bilježnice već
nalaze u njihovim rukama i komuniciraju poruke za bolje zdravlje mladih.
Ovo je još jedan primjer kako psihologija pronalazi odgovarajuće putove primjene u
svakodnevnom životu, što ju čini jednom od najvažnijih pomagačkih struka.
Siniša Brlas psiholog je s raznovrsnim iskustvom u radu s djecom i mladima: bio je stručni
suradnik-mentor u osnovnoj i srednjoj školi, nastavnik u srednjoj školi, predavač visoke škole,
gost-predavač na fakultetima, autor je srednjoškolskog udžbenika iz psihologije
komunikacije, koautor sveučilišnog nastavnog priručnika o mentalnom zdravlju,
psihoedukator i savjetovatelj u području psihologije ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom
zdravlju te autor i koautor brojnih drugih knjiga o mentalnom zdravlju i rizičnim i zaštitnim
ponašanjima mladih. Stoga je njegov angažman u ovome projektu bio prirodan slijed
prethodnih aktivnosti i postignuća.
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 03:58