Siniša Brlas održao predavanje za voditelje školskih preventivnih programa triju županija sjeverozapadne Hrvatske

U petak 27. kolovoza 2021. godine u Čakovcu je održan stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća voditelja Školskih preventivnih programa srednjih škola i učeničkih domova Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa skup je održan hibridnim modelom, a to znači da je dio sudionika neposredno bio nazočan na skupu, dok su ostali sudjelovali na daljinu (on-line).
Pozvani predavač na skupu bio je i kolega Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije koji je sudionicima održao predavanje na temu „Metodologija u pripremi i provedbi preventivnih aktivnosti i primjeri dobre prakse“.
Ovo je nova u nizu edukacija koje kolega Brlas već godinama održava za odgajatelje i stručne suradnike odgojno-obrazovnih ustanova na regionalnoj ili državnoj razini, i to u područjima rizičnih ponašanja mladih, psihologije ovisnosti i proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju mladih. Navedeni oblici stručne suradnje ujedno su i doprinos međusektorskoj suradnji javnozdravstvenog i odgojno-obrazovnog sustava u našoj zemlji, ali su i doprinos psihologije kao struke interdisciplinarnoj suradnji u istraživačkim, edukativnim i preventivnim aktivnostima u području prevencije i suzbijanja ovisnosti u našoj zemlji.
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 02:31