Logo
Ispiši ovu stranicu

Sindikat psihologa u zdravstvu

Sindikat psihologa u zdravstvu

Poštovane kolegice i kolege,
ovim Vas putem informiram da je u tijeku postupak osnivanja Sindikata psihologa u hrvatskom zdravstvu.
Činjenica je da smo godinama suočeni s brojnim problemima vezanim za naš status u zdravstvenom sustavu, te da taj status, sukladno dugogodišnjoj ekonomskoj krizi, postaje sve gori i teži. Podsjećam da su 90-tih godina prošlog stoljeća psiholozi političkom samovoljom izbačeni iz sustava primarne zdravstvene zaštite, te su bili prisiljeni otići u privatne vode, unatoč tome što nikada nije stvarno prestala potreba za njihovim angažmanom. Dodatan udarac našoj profesiji se dogodio 2001. godine kada je tadašnja vlada prema preporukama MMF-a ( tada se vodeći mjerama racionalizacije javne potrošnje ) donijela Uredbu o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama prema kojoj su svim VSS nezdravstvenim djelatnicima, pa i nama psiholozima, smanjene plaće za cca 1.000.00 kn. Osim toga, istom tom Uredbom Vlade RH nije nam priznata specijalizacija iz kliničke psihologije, već su priznati samo znanstveni stupnjevi poslijediplomskog obrazovanja.
Unatoč činjenici da potpuno samostalno obavljamo poslove dijagnostike i tretmana na različitim odjelima u bolnicama ( psihijatrija, neurologija, pedijatrija, onkologija, ginekologija itd. ), te u zavodima za javno zdravstvo godinama smo različito tretirani u odnosu na zdravstvene djelatnike s obzirom na jednake uvjete rada, te smo izjednačeni s profilima zanimanja koja nisu u neposrednom kontaktu s pacijentima i to bez obzira na stručnu spremu ( ekonomisti, pravnici, administratori, tehničko i pomoćno osoblje ).
Niski koeficijenti i dodaci na plaću na razini pomoćnog osoblja s niskom stručnom spremom koji su u ogromnom nesrazmjeru sa složenošću i odgovornošću našeg posla rezultiraju plaćom koja se ne može smatrati pravednom naknadnom za uloženi trud u naše obrazovanje i kompetentno obavljanje kliničkog posla.
Prema analizi bruto plaća prema stupnju stručne spreme i sektorima djelatnosti koju su sačinili ekonomisti Matice hrvatskih sindikata na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku za 2011. godinu, za VSS u zdravstvu i socijalnoj zaštiti bruto plaća je iznosila 16.010.00 kn, dok je u obrazovanju bila 9.450.00 kn. Naše bruto plaće se kreću negdje oko 9.500.00 i u rangu su prosječne plaće u obrazovanju, a analitičari su naveli da su tijekom 2011. godine osobe s VSS ostvarile najnižu bruto plaću upravo u sektoru obrazovanja. Osim toga, naša bruto plaća VSS djelatnika u sustavu zdravstva je u rangu više stručne spreme u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Dodatan udarac na naš standard svakako ima i zadnje linearno smanjenje plaća od 3% kroz snižavanje koeficijenata u javnim i državnim službama.
U okviru Hrvatske psihološke komore su izrađeni i doneseni Standardi rada kliničkih i zdravstvenih psihologa i Pravilnik o stjecanju statusa kliničkog psihologa kojima su se nastojali regulirati standardi kliničkog rada i vrednovati specifična znanja psihologa u zdravstvenom sustavu. Osim toga su pokrenuti i postupci vrednovanja i priznavanja specijalističkog studija iz kliničke psihologije, izrađeni elaborati o ekonomskoj isplativosti zapošljavanja psihologa u zdravstvu čime su sveukupno stvoreni nužni temelji za kompetentno i argumentirano prezentiranje specifičnosti naše profesije i visokih stručnih standarda pri njezinom obavljanju.
Iako je tijekom protekle dvije godine obavljeno niz sastanaka predstavnika Komore i Razreda za kliničku psihologiju s predstavnicima Ministarstva zdravlja i samim ministrom g. Rajkom Ostojićem, razgovori nisu polučili željene rezultate. Razlozi su za to prije svega u nespremnosti vladajućih da sagledaju problem i pokušaju ga riješiti. Međutim, jedan od razloga je i u tome što Komora nije ključna u rješavanju statusnih pitanja, niti je ovlaštena sudjelovati direktno u pregovorima s Vladom. U prilog tome govori i činjenica da i liječnici i medicinske sestre u zdravstvu imaju i komoru i sindikat.
Mogućnost neposrednog pregovaranja s vladom imaju samo sindikati koji pri sklapanju kolektivnih ugovora za pregovaračkim stolom zastupaju socijalne i materijalne interese svojih članova. Osim tog direktnog djelovanja, svaka vlada bi ih kao socijalne partnere trebala konzultirati oko svih promjena vezanih za koeficijente i ostala socijalna i materijalna pitanja radnika. Sindikati aktualno pokreću prosvjede širih razmjera i druge sindikalne aktivnosti upravo zbog činjenice da ih sadašnja Vlada ne uvažava kao ravnopravne socijalne partnere, te samovoljno donosi odluke koje ugrožavaju materijalni položaj radnih ljudi.
Prema našim saznanjima mali broj psihologa je član nekog od postojećih sindikata u zdravstvu zbog čega nemamo, niti smo imali svog predstavnika koji bi artikulirao naše interese. Neki psiholozi su se u svojim ustanovama uz ostale nezdravstvene djelatnike sa niskom, srednjom i visokom stručnom spremom ( zdravstvene suradnike, administrativno, tehničko i pomoćno osoblje ) dio medicinskih sestara i tehničara, te vrlo mali broj liječnika do sada najčešće učlanjivali u 2 od ukupno 12 sindikata u zdravstvu. Jedan od njih je Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske ( SSZSSH ) koji predstavlja Spomenka Avberšek, a uključen je odnedavno u Savez samostalnih sindikata Hrvatske kao sindikat više razine-predsjednik je Mladen Novosel. Drugi sindikat čiji su članovi neki od psihologa u zdravstvu je Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko invalidskog osiguranja Hrvatske ( SZSZH ) čija je predsjednica dr.med. Ljiljana Oštrić-Anić, a sindikat je član Nezavisnog hrvatskog sindikata kao sindikata više razine čiji je predsjednik Krešimir Sever. Međutim, kao što nam je iz prakse poznato, takva pojedinačna članstva u navedenim sindikatima na žalost nisu bila učinkovita za nas.
Do sada smo u više navrata ostvarivali kontakte s različitim, pa i prije spomenutim sindikatima, ali do sada nismo uspijevali pronaći sindikat koji bi bio voljan zastupati naše interese na optimalan način. U travnju o.g. je ostvaren kontakt predstavnika Komore ( Ingrid Cippico, Teuta Barušić i ja ) s gosp. Vilimom Ribićem, predsjednikom Matice hrvatskih sindikata kao jednom od pet sindikalnih središnjica ili sindikata više razine. Gosp. Ribić, tajnica Matice gđa Mirela Bojić i dvije pravnice sindikata su nam kroz razgovor savjetovali da bi za nas u ovom trenutku, s obzirom na novi Zakon o reprezentativnosti bilo najpovoljnije osnivanje našeg, tzv. strukovnog sindikata tj. Sindikata psihologa u hrvatskom zdravstvu. Napominjem da u sustavu zdravstva postoje i dva velika strukovna sindikata. Jedan od njih je Hrvatski liječnički sindikat čiji je predsjednik dr. Ivica Babić, a udružen je u Udrugu radničkih sindikata Hrvatske kao sindikat više razine-predsjednik je Damir Jakuš. U istoj središnjici je npr. član i Sindikat fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske. Drugi veliki strukovni sindikat je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i medicinskih tehničara, predsjednica je Ankica Prašnjak, a sindikat je udružen u Maticu hrvatskih sindikata-središnjicu za koju smo ocijenili da je najotvorenija za suradnju s nama.
Dakle, za pregovarački stol bismo prema Zakonu o reprezentativnosti mogli sjesti za otprilike godinu dana, ali bi nas i naše interese u međuvremenu zastupao neki drugi sindikat u zdravstvu, a koji je također udružen u Maticu hrvatskih sindikata. Kao što sam prethodno objasnila, to bi bio sindikat medicinskih sestara koji zastupa gđa Ankica Prašnjak. Ja sam osobno bila izrazila sumnju da li će gđa Prašnjak biti voljna pregovarati za nas kao VSS djelatnike s obzirom da je veliki broj sestara SSS i da s obzirom na svoju stručnu spremu imaju pristojne plaće. Međutim, u Matici su mišljenja da bismo se mogli oko svih uvjeta pregovaranja zajednički dogovoriti. Osim toga, činjenica je i da ćemo mi kao sindikat biti brojčano mali ( sveukupno nas ima u cijelom zdravstvu Hrvatske oko 300 ), te je vrlo razumno ostvariti dobar partnerski odnos sa brojčano moćnim sindikatom u istoj sindikalnoj središnjici, a sindikat medicinskih sestara i tehničara to zasigurno je.
Moram navesti i to je da su sindikati poslali na ocjenu ustavnosti Zakon o reprezentativnosti i postoje izgledi da ga Ustavni sud RH poništi. No, prema pravnom timu Matice, to će trajati dugo vremena i s obzirom na to mi imamo ogromnu šansu slijedeće godine ući u pregovarački tim pri sklapanju kolektivnog ugovora kao ravnopravan partner s maksimalno 300 članova. A u budućnosti, u slučaju poništavanja Zakona o reprezentativnosti, pokrenut ćemo u okviru Matice hrvatskih sindikata osnivanje većeg sindikata zdravstva pri čemu bismo do tada mogli imati etabliranu poziciju na sindikalnoj sceni.
Smatram da bismo stvaranjem našeg vlastitog sindikata i samo aktivnim angažmanom na sindikalnoj sceni ostvarili vrlo važan korak u ostvarivanju naših statusnih ciljeva. Stoga Vas pozivam da se učlanite u naš strukovni sindikat i popunite pristupnicu Sindikatu.
Uobičajeni iznos članarine u nekom od postojećih sindikata iznosi 0,5% bruto plaće, ili 1% neto plaće. Pri plaćanju članarine u našem sindikatu vodit ćemo računa o nezavidnom materijalnom položaju, te bi do postizanja konkretnih rezultata mjesečno po članu iznosila toliko koliko bi bilo dostatno za pokrivanje članstva Matici kao sindikatu više razine, troškove slanja pošte, telefona, mobitela, izrade i održavanja web stranice, te vođenja sindikata. Mišljenja smo da bi iznos mogao iznositi 20 kn mjesečno po članu, no o konačnom iznosu članarine glasat će se na osnivačkoj Skupštini sindikata.

Sanja Mršić Husar

Stavovi izneseni u člancima, tekstovima i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav portala PSIHOLOGIJA.HR