Preminula je prof. Mirjana Krizmanić

Jutros je preminula profesorica Mirjana Krizmanić! 
psihologinja (Zagreb, 28. I. 1936). U Zagrebu 1955. završila gimnaziju te na Filozofskom fakultetu 1960. diplomirala i 1971. doktorirala tezom Utjecaj ranog iskustva na kasnije ponašanje štakora. Ondje je od 1960. asistentica, od 1972. docentica i utemeljiteljica katedre za kliničku psihologiju, od 1982. izvanredna te od 1985. do umirovljenja 2000. redovita profesorica; 1966–67. usavršivala se na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu. Predavala i na Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu te na seminarima Hrvatskoga psihološkoga društva. Bavi se psihologijom ličnosti, kliničkom, zdravstvenom i socijalnom psihologijom, psihopatologijom, istražuje kvalitetu života, smisao za humor i asocijacije, konstruira psihologijske mjerne instrumente i sastavlja priručnike za njihovu primjenu. Surađivala u periodicima Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (1960), Acta Instituti psychologici Universitatis Zagrabiensis (1964, 1967, 1975, 1977, 1987), Revija za psihologiju (1970–71, 1991; Review of Psychology, 1994–96), Socijalna psihijatrija (1973, 1978), Primijenjena psihologija (1980, 1982–86, 1989, 1991, 1999), Psihologija (Beograd 1983), Rad JAZU (1984), Alcoholism (1986), Liječnički vjesnik (1986), Sveučilišni vjesnik (1988), Psychologia Croatica (1995–96), Erasmus (1997) i Dijete i društvo (2007), zbornicima kongresa psihologa Jugoslavije (Zagreb 1966, 1984; Beograd 1969, 1988; Ljubljana 1972; Skoplje 1975), izdanjima Dani Ramira Bujasa (1972–73, 1975, 1981, 1984, 1993, 1995, 1999, 2003; Dani Ramira i Zorana Bujasa, 2007), Dani psihologije (1984, 2000, 2004, 2007), Alps-Adria Psychology Simposium (1996, 2002) i Zbornik radova iz psihologije (Mostar 2005). Promičući ravnopravnost i razumijevanje različitosti, objavila slikovnicu Medo u kolicima (Sisak 2001) te izdanja Tolerancija u svakidašnjem životu (suautor V. Kolesarić; Jastrebarsko 2003. dva izd., 2005³) i Život s različitima (Zagreb 2009, 2010²). Autorica je priručnika Tkanje života (Zagreb 2009, nagrada »Kiklop«; izd. na Brailleovu pismu 2009. i CD 2010), U ljubavi i bez nje (Zagreb 2011), A što sad? (Zagreb 2012) i A sad... radost i veselje! (Zagreb 2013), suautorica udžbenika Psihologija (Zagreb 1992, 14 izd. do 2005), priručnika Uvod u psihologiju (Zagreb 1991) i Psihologijskoga rječnika (Zagreb 1992, Jastrebarsko 2005²). Surađivala u priručnicima o bihevioralnoj i kognitivnoj terapiji (Zagreb 1984, 1985, 1990, 2007), publikacijama Teorijski, metodološki i društveni aspekti pojave nadarenosti (Zagreb 1988), Zdravstvena njega u ratu i miru (Zagreb 1992) i Hospicij i palijativna skrb (Zagreb 1995), udžbeniku Zdravstvena psihologija (Jastrebarsko 1998, 2002²) i Hrvatskoj enciklopediji LZ. Suutemeljiteljica je humanitarne udruge »Dobrobit« 1993. te urednica i suradnica publikacija o pomoći ratnim stradalnicima Psihologija i psiholozi u obrani domovine (1991), Psihološka pomoć ratnim stradalnicima (1991, 1993, 1995), Psihološka pomoć u ratu (1991. dva izd., 1992³), Psihološka i duhovna pomoć pomagačima (1995) i Povratak prognanika (1995, 6 izd. do 1996), objavljenih u Zagrebu. Uredila je izdanja Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja G. C. Davisona i J. M. Neala (Jastrebarsko 1999, 2002²) i Temelji psihologije S. A. Rathusa (suprevoditelj Kolesarić; Jastrebarsko 2001). Prevodi s engleskoga (Depresija M. Hautzingera, 2002; Uvod u kliničku psihologiju M. T. Nietzela, D. A. Bernsteina i R. Milicha, 2002; Psiholog u praksi J. Hartleya i dr., 2002; Psihoterapija poremećaja seksualne želje Helen Singer Kaplan, 2003; Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju R. R. Hocha, 2004; Stres, procjena i suočavanje R. S. Lazarusa i Susan Folkman, 2004; Šest terapeuta i jedan klijent, 2004; Atkinson–Hilgard, Uvod u psihologiju, s Kolesarićem, 2007; Psihopat J. Blaira, D. Mitchella i Karine Blair, 2008; Rukovođenje u organizacijama G. A. Yukla, 2008; Socijalna fobija U. Stangiera, D. M. Clarka i Anke Ehlers, 2009 – sve tiskano u Jastrebarskom, Promijeniti mišljenje H. Gardnera, Zagreb 2006; Pričljivi mozak V. S. Ramachandrana, Zagreb 2013) i s njemačkoga (Dijagnoza epilepsija G. Krämera, Jastrebarsko 2009; Psihodijagnostika H. Rorschacha, Jastrebarsko 2010). Komentatorica je političkih i društvenih zbivanja u tisku, na radiju i TV. Dobila Nagradu »Božidar Adžija« 1985. te Nagradu »Ramiro Bujas« 1993, 2005. te za životno djelo 2009.

Posljednji ispraćaj prof. Krizmanić održat će se 21. ožujka 2024.g. u 13.20 sati na Krematoriju.

Počivala u miru.
Iskrena sućut obitelji.

Hrvatsko psihološko društvo


natrag na vrh ▲
Uto, 16. 04. 2024 15:11