EFPA stajalište o psiholozima-psihologinjama koji prakticiraju psihoterapiju

„Psihoterapija je informirana i planirana primjena kliničkih metoda i interperonalnih stavova izvedenih iz utvrđenih psiholoških načela u svrhu
pomaganje ljudima da modificiraju svoja ponašanja, spoznaje, emocije u smjerovima koje sudionici smatraju poželjnima" (Norcross, 1990., str. 218-220)

To znači:

• Psihoterapija je područje primijenjene psihologije kojim se bave psiholozi, psihološka struka.
• Psihoterapija je praksa koju psiholozi stječu kroz različite edukacijske programe.
• Psiholozi koji se bave psihoterapijom imaju obuku koja uključuje superviziju i imaju dokazane kompetencije u znanstveno potvrđenim teorijama o ljudskim emocijama, kogniciji i ponašanju te o procesima razvoja, te su obučeni u primjeni znanstvenih metoda koje dovode do promjene.

Kao pomagačka praksa i stručna služba, psiholozi koji se bave psihoterapijskom praksom su veoma učinkoviti. U kontroliranim ispitivanjima i u kliničkoj praksi psihoterapijski proces rezultira dobrobitima koje znatno premašuju one koje doživljavaju pojedinci kojima su potrebne usluge zaštite mentalnoga zdravlja, ali ne prakticiraju psihoterapiju. Iz toga razloga, preporuča se da psiholozi koji prakticiraju psihoterapiju trebaju biti uključeni u sustav zdravstvene i socijalne skrbi.

EFPA će nastaviti ulagati napore kako bi educirala javnost o učinkovitosti psihoterapije; podržati zagovaranje kako bi se poboljšalo formalno priznavanje psihologa koji prakticiraju psihoterapiju u sustavima zdravstvene i socijalne skrbi s posebnom pažnjom usmjerenom prema potrebama potrebama stanovništva koje u nedovoljnoj mjeri konzumira psihoterapijske usluge.

EFPA će nastaviti poticati integraciju istraživanja i prakse, podržati zagovaranje financiranja, i potaknuti nastavak i daljnja istraživanja učinkovitosti i djelotvornosti psihoterapije.

Ovo stajalište je usvojeno na Općoj skupštini EFPA, u Amsterdamu, 2019.natrag na vrh ▲
Uto, 16. 04. 2024 15:06