25. Dani Ramira i Zorana Bujasa - natječaj za dvogodišnje nagrade Hrvatskog psihološkog društva

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO
O B J A V L J U J E
N A T J E Č A J

za "Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas"

Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka psihologijske znanosti i njezine primjene na području Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna psihologijska znanstvena i stručna ostvarenja u Republici Hrvatskoj.

Nagrada je utemeljena i prvi put dodijeljena 1979. gdine, prigodom proslave stoljetnice rođenja utemeljitelja hrvatske psihologije sveuč.prof.dr. Ramira Bujasa.

Nagrada se za pojedinca sastoji od nagradne plakete i medalje, rada sveuč.prof. Želimira Janeša, ak. kipara, i diplome, rada sveuč.prof. Frana Para, ak. grafičara, odnosno plakete i diplome za znanstvene, stručne i druge organizacije i društva.

NATJEČAJNI UVJETI

I. Dvogodišnja "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" dodjeljuje se za:
1) osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo i
2) osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije.

Nagrada će se podijeliti članovima Hrvatskog psihološkog društva s neprekinutim članstvom od najmanje pet (5) godina, za djela i ostvarenja postignuta u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca  2020.
U načelu se dodjeljuje jedna nagrada, a samo iznimno mogu se dodijeliti dvije nagrade.

"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo dodjeljuje se za otkriće koje:
a) mora biti izloženo u osobito vrijednom psihologijskom znanstvenom radu, odnosno skupu radova koji čine cjelinu,
b) mora predstavljati znatan doprinos psihologijskoj znanstvenoj misli,
c) mora po izboru problema, metodici provedbe istraživanja i tumačenju dobivenih rezultata odgovarati općim međunarodnim kriterijima i normama psihologijskog znanstvenog rada.
Ova nagrada u načelu se dodjeljuje pojedincu, a samo iznimno skupini pojedinaca koji su zajedničkim skupnim radom ostvarili znanstveno djelo.

"Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije dodjeljuje se za ostvarenje koje je u nekom određenom području psihologije rezultiralo:
a) razvitkom stanovitog znanstvenog i stručnog psihologijskog područja, odnosno razvitkom i organizacijom osobito vrijednih znanstvenih i stručnih institucija,
b) osobito vrijednom djelatnošću na popularizaciji psihologijske znanstvene misli,
c) međunarodnom znanstvenom i stručnom afirmacijom hrvatske psihologije.
Ova nagrada može se dodijeliti pojedincu, skupini pojedinaca, znanstvenim, stručnim i drugim organizacijama i društvima.

II. "Psihologijska nagrada Ramiro Bujas" za životno djelo dodjeljuje se za osobito vrijednu sveukupnu psihologijsku djelatnost, i to:
a) za osobito vrijedne znanstvene radove koji su dali velik doprinos razvitku psihologijske znanstvene misli,
b) za osnutak i dugogodišnju djelatnost na razvijanju osobito vrijednih znanstvenih institucija, te uvođenje i razvitak novih psihologijskih znanstvenih disciplina u Republici Hrvatskoj,
c) za osobito vrijedne rezultate postignute u izobrazbi znanstvenog i stručnog naraštaja, a posebno za osnutak psihologijske znanstvene škole ili smjera,
d) za osobito vrijedna ostvarenja u primjeni i proširivanju psihologijskih znanstvenih dostignuća u praksi.
Ova nagrada dodjeljuje se pojedincu. U dvogodišnjem razdoblju može se podijeliti jedna takva nagrada.

"Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas" dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvršni odbor Hrvatskog psihološkog društva.
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u navedenom dvogodišnjem razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za dodjeljivanje nagrade, ona se neće dodijeliti.
Prijedloge za dodjeljivanje nagrade mogu podnositi svi članovi Hrvatskog psihološkog društva, pojedinačno ili skupno, kao i znanstvene, znanstveno-nastavne organizacije, psihologijska znanstvena i stručna društva.
Prijedlozi s obrazloženjem podnose se zaključno do 8. rujna 2021. na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uz prijedlog treba priložiti objavljeni rad, odnosno skup radova ili dokumentaciju o znanstvenom ostvarenju predloženom za nagradu (scan, pdf).

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

O B J A V L J U J E

N A T J E Č A J

za "Bujasovu zlatnu psihologijsku značku"

U svrhu poticanja razvitka psihologije na području Republike Hrvatske i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedna studentska psihologijska ostvarenja, Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je godišnje društveno priznanje za osobito vrijedan studentski psihologijski diplomski rad.
Nagrada je utemeljena i prvi put dodijeljena 1979. godine, prigodom proslave stoljetnice rođenja utemeljitelja hrvatske psihologije sveuč.prof.dr. Ramira Bujasa.
Nagrada se sastoji od zlatne značke i diplome. Zlatna značka izrađena je u zlatarnici po izvornoj psihologijskog znački vlastoručne izradbe  prof.dr. Ramira Bujasa.

NATJEČAJNI UVJETI

Nagrada ce se dodijeliti za izrađen i obranjen osobito vrijedan studentski diplomski rad na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.
Diplomski rad mora po izboru problema, upotrijebljenom istraživačkom postupku i tumačenju dobivenih rezultata odgovarati kriterijima i normama psihologijskih stručnih istraživanja.
Nagrada se dodjeljuje pojedincu. U jednogodišnjem razdoblju u načelu se dodjeljuje po jedna nagrada (studentima svakog od studija psihologije u Republici Hrvatskoj).
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u spomenutom razdoblju nije bilo diplomskog rada vrijednog za dodjeljivanje nagrade, ona se neće dodijeliti.
Nagradu dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi Izvršni odbor.
Prijedloge za dodjeljivanje nagrade mogu podnositi, pojedinačno ili skupno, svi članovi Hrvatskog psihološkog društva, studenti psihologije, psihologijski instituti, odsjeci, zavodi i druge znanstvene, znanstveno-nastavne i stručne organizacije i društva.
Prijedlozi s obrazloženjem podnose se do 8. rujna 2021. na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uz prijedlog treba priložiti i primjerak (pdf, scan) obranjenog diplomskog rada predloženog za nagradu.

HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO

O B J A V L J U J E

N A T J E Č A J

za "Psihologijsku nagradu Zoran Bujas"

Hrvatsko psihološko društvo utemeljilo je ovu nagradu u svrhu poticanja razvitka hrvatske psihologije i odavanja javnog priznanja za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju psihologijskog tiska i nakladništva na području Republike Hrvatske.
Nagradu je utemeljila Skupština Hrvatskog psihološkog društva godine 2004., prigodom obljetnice rođenja prof.dr.sc. Zorana Bujasa, u znak trajnog poštovanja i uspomene na svoga zaslužnog člana.
"Psihologijska nagrada Zoran Bujas" sastoji se od plakete i diplome.

NATJEČAJNI UVJETI

"Psihologijska nagrada Zoran Bujas" dodjeljuje se članovima Hrvatskog psihološkog društva s neprekinutim članstvom od najmanje 5 godina, za osobito vrijedna ostvarenja u području hrvatskog psihologijskog tiska i nakladništva:
1.) za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine (piscu ili piscima knjige),
2.) za osobito vrijedno višegodišnje uređivanje i izdavanje psihologijskog časopisa ili niza (serije) psihologijskih tiskovina (publikacija),
3.) za osobito vrijednu višegodišnju psihologijsku nakladničku djelatnost.

Nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu može se dodijeliti knjizi objavljenoj u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020.
U jednoj godini u načelu se može dodijeliti jedna nagrada za osobito vrijednu psihologijsku knjigu, a samo iznimno mogu se godišnje dodijeliti najviše tri takve nagrade.
Godišnje se može dodijeliti samo po jedna nagrada za osobito vrijedno uređivanje psihologijskog časopisa ili niza publikacija, kao i nakladničku djelatnost.
"Psihologijsku nagradu Zoran Bujas" dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo, a odluku o dodjeli nagrade donosi ocjenjivački odbor.
Ako ocjenjivački odbor zaključi da u navedenom razdoblju nije bilo ostvarenja vrijednog za dodjeljivanje nagrade, ona se neće dodijeliti.
Prijedloge za dodjeljivanje "Psihologijske nagrade Zoran Bujas" može podnijeti skupina od deset redovitih članova Hrvatskog psihološkog društva ili Hrvatske psihološke komore, njihovi upravni odbori, znanstvene i stručne sekcije Hrvatskog psihološkog društva, psihologijske znanstvene, znanstveno-nastavne, stručne i strukovne organizacije, ustanove i društva.
Prijedlozi s obrazloženjem podnose se do zaključno 8. rujna 2021. na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uz prijedlog treba priložiti objavljenu knjigu ili dokumentaciju o uredničkom i nakladničkom ostvarenju predloženom za nagradu (scan, pdf).
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 03:26