Sekcija za povijest psihologije - u 16. Tjednu psihologije poziva na predavanje

Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu, naslov je prvog u seriji predavanja koje Hrvatsko psihološko društvo organizira u povodu 70-e obljetnice koju obilježavamo ove, 2023.g. Prvo predavanje će održati dr Krunoslav Matešić, pročelnik sekcije, a niže donosimo sažetak predavanje kao i poveznicu. Predavanje će se održati 22. veljače 2023.g. u 17.00 sati putem zoom aplikacije
https://us06web.zoom.us/j/83448865873?pwd=dHZQMm40aUhFclBUZU04UkNTNmJXUT09 

Dr. sc. Krunoslav Matešić, umirovljeni izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održat će
uime Sekcije za povijest psihologije Hrvatskog psihološkog društva četiri predavanja povodom 70.
obljetnice njegova osnivanja. Povijesna znanost ima zadaću objašnjavati razvoj makrosocijalnih
procesa koji se načelno sporo odvijaju u njihovim uzročno-posljedičnim odnosima. Povijesni razvoj
dijelimo u razdoblja koja su određena bitnim događanjima. Razvoj naše psihologije dijelimo u četiri
faze. U prvom predavanju bit će govora o prapočecima psihologije u našim uvjetima, dakle od Marka
Marulića i njegova prijedloga pojma „psihologija“ 1517. pa do osnivanja Katedre za psihologiju na
današnjem Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1929. Drugo predavanje obuhvatit će razdoblje od 1929.,
odnosno od 1931., kada je osnovana Stanica/Savjetovalište pri izboru zvanja, pa do osnutka
Udruženja psihologa FNRJ – sekcije NR Hrvatske 1953. U trećem predavanju bit će riječi o razdoblju
od 1953. pa do Domovinskog rata i preimenovanja dotadašnjeg Društva psihologa SR Hrvatske u
današnje Hrvatsko psihološko društvo. Četvrto predavanje obuhvatit će zadnje razdoblje našeg
razvoja. O povijesti naše psihologije objavljivani su različiti sadržaji: zbornici, članci u časopisima i
zbornicima, priopćenja sa skupova, pisani i fonološki autobiografski zapisi, biografije i spomenice
istaknutih psihologa, sjećanja nekih psihologa na godine studija, razgovori u časopisima, obiteljske
kronike, zapisi o osnivanju odsjeka, monografija o razvoju djelatnosti psihoterapija i, kao najvažnije,
postoji nekoliko arhivskih fondova vezanih uz psihologe i psihologiju. Na žalost, ne postoji cjelovita
arhivska građa samog HPD-a. Povijest se ne može svesti na puko nabrajanje činjenica, događaja i
ljudi, jer se zahtijeva objašnjavanje navedenog u širem društvenom kontekstu. Vid Pečjak, slovenski
psiholog, zastupao je tezu da je razvoj psihologije u nekoj zemlji samo odraz ukupnog društvenog
razvoja te da se treba tumačiti na taj način. Danas u Republici Hrvatskoj ima više od 4500 psihologa i
pitanje je dana kada će se naći netko tko će napisati ukupnu povijest naše psihologije. Nadamo se da
će prijedlog ove periodizacije moći poslužiti kao kostur tog budućeg poduhvata
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 02:18