Sekcija za zdravstvenu psihologiju - sastanak sekcije na 24. GKHP

Poštovane kolegice i kolege,
pozivam Vas na sastanak Sekcije za zdravstvenu psihologiju koji će se održati u terminu 24. GKHP u Opatiji
10. studenog 2016.g. predviđeno vrijeme 8:30 do 10:00, dvorana LAVANDA II, GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA, OPATIJA.

Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s prethodnog sastanka sekcije
2. Informacija o organiziranju Konferencije EHPS-a 2019. u Dubrovniku
3. Plan rada sekcije za 2017.g.
4. Aktivnosti sekcije u 10.tjednu psihologije – prijedlozi i planovi aktivnosti
5. Dogovor i priprema aktivnosti članova sekcije za predstojeću 25. godišnju konferenciju HPD-a 2017.god.
6. Osvrt na zbivanja u 2016. i najave događaja u 2017. vezana uz međunarodne udruge i organizacije zdravstvenih psihologa
7. Razno.

Srdačni pozdravi,
Pročelnik Sekcije za zdravstvenu psihologiju
Dr.sc. Damir Lučanin
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 03:11