Sekcija za školsku psihologiju

Sekcija za školsku psihologiju - poziv na sastanak

Poštovane kolegice i kolege,pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u srijedu 26. lipnja 2013. od 9,30 do 13,30 sati u Osnovnoj školi Ivana Cankara, Zagreb, Cankareva 10 (blagovaonica) sa sljedećim dnevnim redom: 1. „ORGANSKI UVJETOVANE SMETNJE PONAŠANJA" – predavanje: dr. sc. JASMINKA HORVATIĆ, pročelnica Sekcije za djecu s razvojnim teškoćama i osobama s invaliditetom HPD-aNakon predavanja predviđen je razgovor…
Sri, 13. 11. 2019 05:10