Sekcija za školsku psihologiju

Sekcija za školsku psihologiju - poziv na sastanak 23.10.2014.

Poštovane kolegice i kolege,pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnog vijeća psihologa, koji će se održati u četvrtak 23. listopada 2014. od 9,30 do 12,30 sati u Osnovnoj školi VRBANI, Zagreb, Listopadska 8sa sljedećim dnevnim redom: 1. PSIHOLOZI ZA PSIHOLOGE: problemi i (moguća) rješenja u radu školskih psihologa, priprema za sudjelovanje na 22. Konferenciji hrvatskih psihologa - MELANIJA SLAVIČEKRad će se tematski odvijati po skupinama:- Analiza…

Sekcija za školsku psihologiju - obavijest sudionicima Konferencije

Poštovane kolegice i kolege školski psiholozi, naša savjetnica Teodora Dubrović je dobila suglasnost uprave AZOO-a da će program 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa, Rovinj, 5.-8.11.2014. biti objavljen u Katalogu stručnih skupova u kategoriji Opći skupovi u suorganizaciji AZOO-a (tablica u prilogu). Katalog će biti objavljen početkom rujna pa se tada možete prijaviti na Konferenciju.Također u istoj kategoriji biti će još jedan skup o poremećajima hranjenja. Želimo vam uspješan početak nove…

Sekcija za školsku psihologije - zapisnik s 42. sastanka

ZAPISNIK S 42. SASTANKA SEKCIJE ZA ŠKOLSKU PSIHOLOGIJU HPD-a i28. ŽUPANIJSKOG STRUČNOG VIJEĆA PSIHOLOGA OSNOVNIH ŠKOLA ZAGREB – ZAPAD, ZAGREBAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Sastanak je održan 21. veljače 2014. godine u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu od 9,30 do 13,00 sati.Bilo je nazočno 107 psihologa. Dnevni red:1. TRIBINA: POSTUPANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA (najava suicida, pornografski sadržaji na društvenim mrežama, krize odrastanja i dr.) - prilog strukturiranju postupanja i prijedlogu…

Sekcija za školsku psihologiju - najava sastanaka 21.02.2014.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za školsku psihologiju i Županijskog stručnogvijeća psihologa, koji će se održati u petak21. veljače 2014. od 9,30 do 13,00 sati u dvorani Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269,sa slijedećim dnevnim redom: 1. TRIBINA: POSTUPANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA (najava suicida, pornografski sadržaji na društvenim mrežama, krize odrastanja i dr.) - prilog strukturiranju postupanja i prijedlogu protokola:- JOSIP PODOBNIK, dr. med.,…

Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za osobe s komunikacijskim teškoćama - poziv na prezentaciju

Poštovane kolegice i kolege školski psiholozi,u privitku je pozivnica na javnu prezentaciju projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama". Prezentacija će se održati u četvrtak 12. prosinca 2013. od 16.00 -18.00 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Projektnim aktivnostima nastoji se prenijeti stručno znanje o potrebama i mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, znanje o razvoju odgovarajućih softvera i hardvera za komunikaciju,…
Ned, 03. 07. 2022 01:44