Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - najava sastanka - 10.5.24.

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas na sastanak sekcije koji će se održati dana 10.05.2024. od 13.00
do 15.00 sati putem zoom -a.

Sastanak je namijenjen pripravnicima i tek zaposlenim i mladim psiholozima i
donosi pregled tema koje su aktualne njima ali i zainteresiranim ostalim
kolegama zaposlenim u ustanovama RPOO u Hrvatskoj

Dnevni red :
1. Opservacijski postupak za djecu s teškoćama u razvoju i upoznavanje roditelja s
uočenim razvojnim odstupanjima, Kamea Jaman
2. Individualizirani plan i program rada za dijete i vođenje individualnog
kartona/dosjea djeteta, Kamea Jaman
3. Psihodijagnostika u vrtiću: pisanje mišljenja i individualne procjene, Petra Malnar
4. Savjetodavni rad s roditeljima, Sonja Pribela-Hodap
5. Rad s djecom s nepoželjnim oblicima ponašanja, Neda Vac Burić
6. Individualni rad s djecom, Tena Erceg Milković
7. Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb u svrhu zaštite prava djeteta ,Maja Tir-
Babić
8. Pitanja i prijedlozi

Srdačan pozdrav,
Kamea Jaman, prof. psih.
Pročelnica Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi
natrag na vrh ▲
Pet, 24. 05. 2024 02:04