Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje - konačno na snazi

Dana 16. siječnja 2015. godine, stupio je na snagu Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, temeljem objave u Narodnim novinama -objavu pogledajte na webu službenih stranica Narodnih novina, br.5/2015. i na donjem linku. Članica skupine za izradu kurikuluma pri ministarstvu bila  je i pročelnica Sekcije za predškolsku psihologiju, kolegica Kamea Jaman Čuveljak. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Sekcija za predškolsku psihologiju - poziv na sastanak 10.12.2014.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati u prostoru Dječjeg vrtića „Trešnjevka" u srijedu 10.12.2014. u 13.00 sati Adresa: Badalićeva 24 /III kat, 10 000 Zagreb DNEVNI RED: 1. Prezentacija zaključaka sa okruglog stola održanog na 22. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa u Rovinju pod nazivom Uloga psihologa u suvremenom pristupu uključivanju djece s teškoćama u razvoju predškolske ustanove –(voditelj je bila Eleonora…

Sekcija za predškolsku psihologiju - najava sastanka 15.10.2014.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati 15. listopada 2014. u 12.30 sati u prostoru Dječjeg vrtića „TRNSKO" Adresa: Trnsko 19 , 10 000 Zagreb DNEVNI RED: 1. Prezentacija radnog materijala pod nazivom :„KOMPETENCIJE DJETETA U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU" KOJU SU PRIPREMILI ČLANOVI RADNE GRUPE PSIHOLOGA DJEČJIH VRTIĆA :Kamea Jaman Čuveljak - DV Trešnjevka ,Ivanka Jukić Lušić -…

Sekcija za predškolsku psihologiju - najava sastanka 11.09.2014.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati 11. rujna 2014. u 13.00 sati u prostoru vrtića: Dječji vrtić SREDNJACI Adresa: Vladimira Filakovca 2, 10 000 Zagreb DNEVNI RED: 1. Izlaganje kolegice Maje Bonačić pod nazivom "Alternativni pristup kao nadopuna psihodijagnostici". 2. Prezentacija Zbirke aktivnosti Matematika u vrtiću - Snježana Fuks, odgojiteljica i Goranka Matić Šarić psihologinja vrtića Dugo selo.3. Najava i…

Sekcija za predškolsku psihologiju - poziv na sastanak 25.04.2014.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji održati 25. travnja 2014.u prostoru DV Trnsko, Trnsko 19, Zagreb u 16.15 sati. DNEVNI RED: 1. Sastanak članova Sekcije za predškolsku psihologiju i članova Stručnog razreda te pravnika Berislava Živkovića na temu pravilnika o upisu, izdavanja psihološkog mišljnja i ovlasti psihologa kao i tumačenje Zakona o upravnom postupku –novosti i nedoumice 2. Pitanja i prijedlozi Kamea Jaman-Čuveljak,…

Sekcija za predškolsku psihologiju - poziv na sastanak 31.03.2014.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivamo vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji održati 31. ožujka, 2014.u prostoru DV Trnsko ,Trnsko 19, Zagreb DNEVNI RED:1. Unificirani predložak za INICIJALNI RAZGOVOR kao primjereniji oblik uključivanja djece unutar ustanova ranog i predškolskog odgoja Grada Zagreba – izrađen na sastancima radne grupe pri GU 2. Priprema za AZZO Državni stručni skup psihologija 1. konferencija psihologa u sustavu odgoj i obrazovanja : Kompetencije i…
Pon, 16. 09. 2019 14:47