Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - poziv na sastanak 13.1.2017.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Savica “ Vladimira Ružjaka 7 (centralni objekt)  u petak 13.01.2017. u 13.00 sati, a na kojem će biti održano stručno predavanje na temu :Dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja kod djece predškolske dobi (s naglaskom na Aspergeorv sindrom)Podnaslovi:- Tretman djece s poremećajima iz autističnog spektra (s naglaskom na Aspergerov…

Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi - novi je naziv Sekcije za predškolsku psihologiju

Sekcija za predškolsku psihologiju, kako javlja pročelnica, Kamea Jaman,  na sastanku sekcije održane 30.11.2016. donjela je odluku o promjeni naziva sekcije uSEKCIJA ZA RAZVOJNU PSIHOLOGIJU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI.Ova odluka je donesena nakon rasprave o tome kako sadašnji naziv "predškolska" ne opisuje valjano opseg ni sadržaj rada sekcije, a niti populaciju s kojom se bavi, naime izostavljen je dio rada sa djecom rane dobi. Ovom promjenom naziv se nadalje usklađuje…

Sekcija za predškolsku psihologiju - najava sastanka 30.11.2016.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Savica “ Vladimira Ružjaka7 (centralni objekt) , srijeda 30.11.2016. u 13.00 satiPredloženi dnevni red:1. Inicijativa za promjenu imena sekcije u “Sekcija za rani i predškolski odgoj i obrazovanje”2. Plan rada sekcije za 2017.g.3. Aktivnosti sekcije u 10.tjednu psihologije – prijedlozi i planovi aktivnosti4. Dogovor i priprema aktivnosti članova sekcije za predstojeću 25.…

Sekcija za predškolsku psihologiju - sastanak sekcije na 24. GKHP

Sastanak stručne sekcije za Predškolsku psihologiju održat će se na 24. Godišnjoj konferenciji psihologa u Opatiji u četvrtak 10.studenog ,2016. u dvorani Lavanda II u terminu 18:30 do 20:00 sati i namijenjen je svim članovima predškolske psihologije koji djeluju u Zagrebu i u drugim županijskim društvima.Dnevni red :1. Kako potaknuti aktivnost članova sekcije u svrhu planiranja i djelovanja u strukovnim udrugama psihologa i ostalim relevantnim tijelima2. Inicijativa za promjenom naziva…

22. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - u Makarskoj

U organizaciji Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce Makarska, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i OMEP-a Hrvatske, 3. i 4. studenog 2016. u Makarskoj, održat će se22. Dani ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja SDŽ MIRISI DJETINJSTVA stručno-znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjemStrategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju- Strategije učenja djece rane i predškolske dobi- Učiti biti- Učiti živjeti u zajednici- Učiti kako učitiPozivaju se stručnjaci iz područja ranog i…

Sekcija za predškolsku psihologiju - poziv na sastanak 15.6.2016.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivamo Vas na sastanak Sekcije za predškolsku psihologiju, koji će se održati u Dječjem vrtiću „Potočnica “, Ul. Grada Vukovara 18, srijeda 15.06.2016. u 12.30 satiDNEVNI RED:1. Program podrške rezilijenciji djece ranog i predškolskog uzrasta predstaviti će prof.dr.sc. Renata Miljević-Riđički, Učiteljski fakultet, Zagreb i Mirjana Milanović, prof., Visoka učiteljska škola u Petrinji2. Mogućnosti kvalitetnijeg pristupa predlaganju i izboru kandidata iz naše Sekcije za nagrade i priznanja –…
Sub, 16. 11. 2019 00:59