Razumijevanje razlika=prepoznavanje prilika

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na predavanje i raspravu koje će se održati 22. svibnja 2013.g. u 18.00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Stručno predavanje s temom „Razumijevanje razlika = prepoznavanje prilika", održat će diplomirana politologinja Lana Načinović.
Kratka radionica predstavlja uvodno predavanje o važnosti i o ključnim segmentima osiguravanja jednakih šansi zaposlenicima, osiguranju od zaštite od diskriminacije i poticanju raznolikosti zaposlenika. Zakonodavni okvir definira okvir nedozvoljenih radnji, koje su u konačnici suprotne i poslovnom interesu, a prakse upravljanja raznolikošću usmjerene su pozitivnom i proaktivnom pristupu poslodavca. Radionica ima za cilj pomoći svim sudionicima u osvještavanju vlastitih stavova i tolerancije na različitosti u svojoj radnoj sredini, a to se vezuje i uz kvalitetno usmjeravanje svih raznolikosti zaposlenih prema zajedničkim organizacijskim ciljevima stvarajući kvalitetniju organizacijsku kulturu. Tema različitosti blisko je povezana i s organizacijskom kulturom, s timskim radom, s razvojem zaposlenika i dr.
Ključne teme radionice su sljedeće:
• Osvještavanje vlastitih stavova i tolerancije na različitosti u svojoj životnoj i radnoj sredini
• Razumijevanje položaja različitih skupina u vlastitim organizacijama
• Informiranje o zakonodavnom okviru suzbijanja diskriminacije
• Predstavljanje područja upravljanja raznolikostima zaposlenih, prikaz potencijalnih motiva i dobrobiti ulaganja u ovo područje
• Prikaz mogućnosti (alata) za praćenje, unapređenje upravljanja raznolikostima zaposlenih
Lana Načinović diplomirana je politologinja koja se niz godina bavi razvojem ljudskih potencijala i tržištem rada, u sklopu tvrtke SELECTIO i Instituta za razvoj tržišta rada. Vodeći niz inovativnih obrazovnih, istraživačkih i konzultantskih projekata, stekla je vrijedna iskustva i razumijevanje stanja razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj. Kontinuirano usavršavanje usmjerila je u specifično područje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada te posjeduje bogato iskustvo suradnje s različitim dionicima i organizacijama koji se bave zaštitom i promocijom prava različitih ranjivih skupina na tržištu rada. Njen je angažman često prezentiran u kontekstu društveno odgovornog poslovanja - s posebnim naglaskom na segment radne okoline. Poveznica ovih tema sa suvremenim praksama upravljanja ljudskim potencijalima (iz perspektive poslodavca) je tema upravljanja raznolikostima zaposlenih (eng. diversity management). U ovoj temi se usavršavala te stekla uvid u prakse realnog sektora kroz niz radionica, edukacija i projekata s poslodavcima (npr. nagrada ključna razlika - nagrada za raznolikost ljudskih potencijala; direktan rad i savjetovanje poslodavaca u području osiguravanja jednakih šansi i poticanja raznolikosti, informativno edukativne radionice za poslodavce, istraživanja i sl.). Sudjelovala je u pripremi nekoliko publikacija u ovoj temi: „Putokaz za poslodavce u nediskriminaciji i poticanju raznolikosti na radnom mjestu", „Raznolikost u upravljanju ljudskim potencijalima", „Zapošljavanje osoba s invaliditetom", „NeudDOBan položaj - izvještaj o diskriminaciji mladih na tržištu rada" i sl.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

natrag na vrh ▲
Sri, 19. 01. 2022 23:33