Poziv na predavanje i raspravu

Sekcija za organizacijsku psihologiju poziva svoje članstvo i sve zainteresirane na predavanje i raspravu koje će se održati 08. svibnja 2013.g. u 18.00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Stručno predavanje s temom ZAPOŠLJIVOST KAO INDIVIDUALNA OSOBINA: OD KONCEPTA DO INTERVENCIJE, održat će dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. (predstojnica Katedre za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu).

Kolegica Maslić Seršić predstaviti će istraživački projekt "Defining Dispositional Employability in Croatian Society" čiji su ciljevi definirati zapošljivost kao individualnu osobinu te istražiti njenu razinu među radnim ljudima različitih radnih i demografskih značajki. Istraživanja u okviru projekta započela su u veljači ove godine, a obuhvaćaju kvalitativne i kvantitativne metode. Konačni rezultat trebao bi biti instrument za mjerenje ovog konstrukta te prijedlog strategija za poticanje radne fleksibilnosti i mobilnosti zaposlenika Pritom će naglasak biti na strategijama upravljanja ljudskim potencijalima u samim organizacijama i procesima socijalizacije na radnom mjestu koje potiču intra i interorganizacisku zapošljivost. Konstruirani instrument trebao bi poslužiti za praćenje stanja ljudskih potencijala u svrhu evaluacije različitih organizacijskih intervencija i rukovođenja. Osnovna je pretpostavka da je individualna zapošljivost poželjno stanje radne motivacije koje određuje nekoliko latentnih dimenzija: otvorenost ka promjenama, optimizam, samoefikasnost, zaokupljenost radom i radni identitet. Ona podrazumijeva proaktivno radno ponašanje i pozitivno je povezana s radnim učinkom i fleksibilnošću u radu. Otvorena će biti rasprava o mogućim intervencijama u radnom okruženju koje potiču dispozicijsku zapošljivost među zaposlenicima te umanjuju pasivnost i dugotrajnu nezaposlenost kod radnih ljudi u Hrvatskoj. Članovi Sekcije za organizacijsku psihologiju bit će pozvani da se pridruže aktivnostima projekta, iznesu svoja mišljenja i iskustva u području te daju prijedloge za daljnje profesionalne aktivnosti u ovom području.

Dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof. redovita profesorica iz Psihologije rada, preko 10 godina bavi se istraživanjima psiholoških posljedica nezaposlenosti te faktora koji potiču radnu motivaciju i dobrobit ljudi u uvjetima nesigurnosti posla. Trenutno vodi istraživačke projekte: "Individualne i organizacijske posljedice nesigurnosti posla" i "Defining Dispositional Employability in Croatian Society". Prošlu akademsku godinu vodila je istraživački projekt
"Job Loss and Its Outcomes: Exploring the Organizational Moderators of Individual Coping Capacities" na Colorado State University. Predaje predmete iz područja organizacijske psihologije i istraživačke metodologije. S različitim tvrtkama surađuje na poslovima selekcije zaposlenika i upravljanja organizacijskim promjenama.

Članovima HPD-a prisustvovanje predavanju bodovat će se prema Pravilniku za stručno usavršavanje HPK s 5 bodova.

natrag na vrh ▲
Pet, 21. 01. 2022 11:44