Sekcija za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju

SEKCIJA ZA ORGANIZACIJSKU PSIHOLOGIJU - aktivnosti u 6. tjednu psihologije

U Rijeci na konferenciji Psihologija za gospodarstvenike 18.2.2013. u prostorima BI 3.MAJ d.d. održati će se dvije radionice. Psihologinja Tanja Prekodravac voditi će UPRAVLJANJE ENERGIJOM (ENERGY MANAGEMENT) (tema u sklopu šire teme upravljanja vremenom i ciljevima, organiziranošću i efikasnošću), a psihologinja Martina Ožanić Jukić održati će radionicu na temu WALT DISNEY: GENIJE – NLP STRATEGIJA KREATIVNOG POSLOVNOG MIŠLJENJA (tehnika za uspješno planiranje i donošenje odluka, a koja karakterizira dobar tim).…
Pon, 29. 11. 2021 09:45