Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi na 30GKHP

Dana 11.11.2023. godine održan je prvi sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi nakon dužeg vremena mirovanja Sekcije. Osim članova čelništva na sastanku je bilo 37 kolegica i kolega psihologa. S obzirom da je imenovano novo čelništvo, članovi istoga su se predstavili. Potom je pročelnica upoznala prisutne kolege i kolegice s odredbama Pravilnika o osnivanju i načinu rada stručnih sekcija HPD-a kojim se uređuje način osnivanja stručnih sekcija te zadaće, način rada, odlučivanja i djelovanja stručnih sekcija, s posebnim naglaskom na uvjete članstva u Sekciji te prijave stručnog usavršavanja Hrvatskoj psihološkoj komori. Nadalje je iznesen plan rada za 2024. godinu koji uključuje održavanje 4 sastanka sa stručnim predavanjem, a prisutni su upoznati i s nadolazećim tjednom psihologije koji će se održati od 19. do 25.02.2024. godine te pozvani uključiti se organiziranjem aktivnosti u lokalnoj zajednici. Na kraju je ostavljen prostor za raspravu te teme interesa stručnih predavanja. Poseban naglasak kolege su stavili na potrebu usavršavanja u vezi postupaka procjene roditelja i djece, posebice u visokokonfliktnim razvodima braka, sukladno čemu će se i planirati teme za sastanke Sekcije sa stručnim predavanjima.

Martina Antolković Hršak, pročelnica Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi
natrag na vrh ▲
Pet, 23. 02. 2024 00:55