Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi

Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi - poziv na sastanak 05.03.2014.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na 2. sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi koji će se održati u srijeda 05. ožujka 2014. godine u 13 :00sati u Društvenom centru SOS Dječjeg sela Lekenik. Dnevni red:13:00- 13:10 Usvajanje Zapisnika sa sastanka Sekcije od 07.02.2014.13:10 - 14:30 „ Medijacija u visoko konfliktnim razvodima"Predavačica : Tatjana Katkić Stanić,diplomirana socijalna radnica,obiteljski medijator,internacionalni obiteljski medijator. 14:30 - 15:00 Diskusija14:30 – 16:00 Usvajanje Plana rada…

Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi - poziv na sastanak 07.02.2014.

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na 1. sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi koji će se održati u u petak 07.veljače 2014. godine u 14 :00 sati, u KBC Vrapče, velika dvorana. Dnevni red: 14:00 - 15:00 „Psihološki aspekti rada s transseksualnom, rodnodisforičnom te rodno nekonformnom djecom i odraslima", predavač - mr.spec. Iva Žegura 15:00 - 15:30 Diskusija14:30 – 16:00 Plan rada za 2014. godinu i 7. tjedna psihologije16:00…

Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi - poziv na sastanak

Poštovane kolegice i kolege, pozivamo Vas na 4. sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi koji će se održati u četvrtak. 24. listopada 2013. godine u 14.00 sati, u KBC Vrapče, velika dvorana. Dnevni red: 14:00 - 15:00 „ Uhvaćeni u mrežu – ovisnost o internetu"Predavačica : Iva Žegura, mr.spec. klinička psihologinja 15:00 - 15:30 Rasprava14:30 – 16:00 Razno Molim članove koji nisu podmirili članarinu HPD , da isto učine prije…

SEKCIJA PSIHOLOGA U SOCIJALNOJ SKRBI - poziv na sastanak sa stručnim predavanjem

Sekcija psihologa u socijalnoj skrbi poziva svoje članstvo na 1. ovogodišnji sastanak koji će se održati u utorak, 12. ožujka 2013. u 12.30 sati u SOS Dječjem selu Lekenik (dvorana Društvenog centra Hermann Gmeiner).Na ovom sastanku održat će se i reizbor čelništva, a stručno predavanje na temu "Prevencija suicida" održat će dr. Goranka Lugomer Armano. U privitku donosimo poziv na sastanak.
Pet, 23. 02. 2024 01:12