Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije - brojne aktivnosti u "korona krizi"

Društvo psihologa Vukovarsko srijemske županije, 14. prosinca 2020.održalo je online Okrugli stol putem Zoom platformi s ciljem godišnjeg izvješća i evaluacije provedenih aktivnosti te aktivnosti koji se planiraju provoditi nadalje u novoj kalendarskoj 2021.godini. Evaluacijom rada Društva psihologa VSŽ nastoji se apostrofirati skrb o kvaliteti života svojih građana svih kategorija, posebno najranjivijih skupina te o kontinuiranom pružanju psihosocijalne potpore u trenutnoj corona situaciji. Na okruglom stolu bili su pozvani i predstavnici ZZJZ Vinkovci, predstavnici Županije i grada Vinkovci kako bi bili upoznati s aktivnostima koje Društvo provodi , a sve u svrhu dobrobiti svojih su/građana .u zajednici te svakodnevnog funkcioniranja i nošenja s aktualnim corona virusom. Predsjednica DPVSŽ i koordinatorica linije za pružanje psihološke pomoći Sanda Horvatović naglasila je kako su se planirane aktivnosti provodili usklađeno po planiranom rasporedu te se hodu uvodile nove. Od samog početka pojave pandemije Covid-19 uvedene su dvije telefonske linije za pružanje psihološke pomoći građanima jedna za skupinu volontera/ki u Vinkovcima ( Matea Mauer, Stefanie Horvat, Mirela Pleša, Nenad Dejanović, Zrinka Čorić, Mario Krajinović te koordinatorica Sanda Horvatović), a druga linija za skupinu volontera u Vukovaru ( Ana Bilušković, Una Bilandžija, Martina Pavković, Lidija Balić, Aleksandra Milnović, Jovana Bačić Beljić te Baja Milidrag) koje su dežurstvom rotirali sve do kraja lipnja kada je intenzitet corona virusa počeo jenjavati. Kako je HPK inicirala edukaciju za volontere u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba u periodu od 21. do 24. 04., volonteri su prošli trodnevnu edukaciju, a nakon toga i tri supervizijska sastanka u trajanju od dva sata po sastanku (ukupno 6 sati). Radne aktivnosti Društva promoviraju se putem promidžbeno informativne stranice Vinkovačke televizije te WF radio Vinkovci, fb stranici Cibalia portala, a izjave i članci stručnjaka u dnevnim novinama „Glasu Slavonija“. Kvalitetna suradnja DPVSŽ ostvaruje se i kroz matičnih ustanova u kojima djeluju i rade članovi Društva; Dom zdravlja ( Mirela Pleša i Nenad Dejanović) , ZZJZ ,( Matea Mauer) školskim i predškolskim ustanovama ( SŠ-Sanda Horvatović, Stefani Horvat, Mario Krajinović te Robert Kovačević OŠ) Dom za nezbrinutu djecu sveta Ana (Ivona Rudan) Dom za starije i nemoćne osobe, Rehabilitacijski centar osoba s posebnim potrebama MT te Gradsko društvo CK.
Provedene su brojne projektne aktivnosti i edukacije adolescenata i srednjoškolaca u Mjesecu borbe protiv ovisnosti ( ovisnost o alkoholu i drogi), edukacija o mentalnom zdravlju, povezanosti pravilne prehrane i kognitivnih procesa (učenje, pamćenje, koncentracija, motivacija i dr.), Prevencija HIV/AIDS-a i spolnog zdravlja te spolno-prenosivih bolesti adolescenata,a prigodom Međunarodnog dana tolerancije i Dana djeteta održane su edukacije, kreativne radionice, parlaonice i intervju te organizirane akcije i aktivnosti humanitarnog karaktera.
Provedena su edukacije i istraživanja o mentalnom zdravlju djece i adolescenata u školskim ustanovama te širenju optimizma među učenicima tijekom pandemije corona virusa te prezentirani u Projektu „ Sretno dijete“ Foruma za slobodu odgoja.
Također, prihvaćen je Projekt Središnjeg Državnog ureda MDOMSP i HPK te uvedena nova telefonska linija za pružanje pomoć mladima koja bi trebala uskoro profunkcionirati.
Društvo psihologa VSŽ i nadalje ističe kako jedan od najistaknutijih izazova, nakon pojave epidemije COVID 19 osim fizičke zaštite od zaraze je, očuvanje i doprinos zaštiti mentalnog zdravlja, odnosno pružanje stručne podrške djeci i mladima te njihovim obiteljima u nošenju s teškoćama koje doživljavaju.

Sanda Horvatović, predsjednica DPVSŽ
Više...

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije - u povodu Međunarodnog dana djeteta 2020.

Međunarodni dan djeteta – 20. 11. 2020.
Tijekom proteklog tjedna (od 16.- 20. studenoga 2020.) učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara u Vinkovcima obilježili su Međunarodni dan tolerancije te Međunarodni dan djeteta, raznovrsnim aktivnostima, radionicama, predavanjima, prezentacijama te edukacijama. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta je apostrofirati važnosti aktualne Deklaracije i Konvencije UN o pravima djeteta te senzibiliziranje javnosti za potrebe zaštite maloljetnika od zlouporabe i raznih oblika nasilja te poduzimanja konkretnih mjera u zaštiti i unapređenju dječjih prava. Nakon provedenih zanimljivih aktivnosti učenici su puštanjem balona u zrak, poslali snažne poruke u društvu i svijetu kako bi skrenuli pozornost da je poštivanje prava djeteta temelj izgradnje naprednog društva u kojem djeca postaju svjesnija svojih prava u razvoju i izgradnji vlastite ličnosti i njihovom funkcioniranju . Cijeneći važnost ove manifestacije, kao i potrebu zaštite i razvoja prava djeca kao generacija budućnosti prezentiran je projekt škole „ Jednaki u različitostima „ koji je svake godine sve efektniji.
Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Ned, 25. 07. 2021 11:59