Osnovano društvo psihologa

Prigodom obilježavanja 6. tjedna psihologije u Vukovarsko-srijemskoj županiji na Osnivačkoj skupštini, dana 19. veljače 2013. u Vinkovcima osnovano je županijsko Društvo psihologa.
Skupštini je prisustvovalo dvadeset i tri psihologa (Aleksandra Držaljević, Selena Nujić, Dejana Varnica, Jelena Dekanić, Andreja M. Simoni, Danijela Tomica, Stefanie Jade Đuraković, Goran Bosnić, Domagoj Matanović, Vladislav Vujičić, Hrvoje Vilupek, Sandra Strunje Prkić, Martina Pavković, Sanda Horvatović, Izabela Pastor Šarić, Katarina Andrić, Iva Krešić, Kornelija Previšić, Nenad Dejanović, Drago Pavlović, Vedrana Kobaš, Mirela Pleša, Matea Mauer, Ružica Branković) koji žive i/ili rade na području Županije. Jednoglasno su donesene odluke o osnivanju Društva te o pokretanju postupka za upis u registar udruga. Sudionicima je izložen prijedlog Statut Društva izrađenog po uzoru na statute društava psihologa koji djeluju u drugim županijama. Statut se čitao po svim točkama, odnosno člancima te se raspravljalo o njegovim izmjenama i dopunama nakon čega je prihvaćen većinom glasova. Za predsjednicu Društva jednoglasno je izabrana Ružica Branković, a za dopredsjednice Sandra Strunje Prkić i Sanda Horvatović. Za tajnicu je izabrana Katarina Andrić.
Osim ovih izbora, po Statutu Društvo ima Upravni i Nadzorni odbor. Za članove Upravnog odbora izabrani su Mirela Pleša, Kornelija Previšić, Nenad Dejanović, Vladislav Vujičić i Domagoj Matanović,a za članove Nadzornog odbora izabrani su Iva Krešić, Andrea Magoč Simoni, Goran Bosnić, Martina Pavković i Deana Varnica.
Donesen je i okvirni plan rada Društva. Susreti društva bit će organizirani svaka dva mjeseca na način da se organiziraju edukacije, rasprave
te prikazi dobre prakse i metoda rada, a sastanci se prijavljuju Hrvatskoj psihološkoj komori.
Na osnivačkoj skupštini Društva psihologa sudionici su predložili okvirni plan i program rada te teme o kojima bi se voljeli educirati i usavršavati kako bi produbili svoje znanje.
Zajednička nada psihologa Vukovarsko-srijemske županije je uspješan i dinamičan rad društva u svrhu promicanja i unaprjeđivanja primijenjene psihologije te povezivanje psihologa u svrhu uspješnijeg rada i bolje suradnje, kako interdisciplinarno, tako i multidisciplinarno, sa stručnjacima drugih struka.
S obzirom da su članovi Društva s različitih područja djelovanja, potrebno je djelovati organizirano te apostrofirati struku sagledanu s različitih aspekata, a sve u svrhu podizanja kvalitete rada psihologa u zajednici.

Hrvatsko psihološko društvo čestita kolegicama i kolegama iz Vukovarsko-srijemske županije te želi uspješan rad!

Više iz ove kategorije:
»
natrag na vrh ▲
Sri, 14. 04. 2021 15:05