DP Vukovarsko-srijemske županije

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije - brojne aktivnosti u "korona krizi"

Društvo psihologa Vukovarsko srijemske županije, 14. prosinca 2020.održalo je online Okrugli stol putem Zoom platformi s ciljem godišnjeg izvješća i evaluacije provedenih aktivnosti te aktivnosti koji se planiraju provoditi nadalje u novoj kalendarskoj 2021.godini. Evaluacijom rada Društva psihologa VSŽ nastoji se apostrofirati skrb o kvaliteti života svojih građana svih kategorija, posebno najranjivijih skupina te o kontinuiranom pružanju psihosocijalne potpore u trenutnoj corona situaciji. Na okruglom stolu bili su pozvani i…

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije - u povodu Međunarodnog dana djeteta 2020.

Međunarodni dan djeteta – 20. 11. 2020.Tijekom proteklog tjedna (od 16.- 20. studenoga 2020.) učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara u Vinkovcima obilježili su Međunarodni dan tolerancije te Međunarodni dan djeteta, raznovrsnim aktivnostima, radionicama, predavanjima, prezentacijama te edukacijama. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta je apostrofirati važnosti aktualne Deklaracije i Konvencije UN o pravima djeteta te senzibiliziranje javnosti za potrebe zaštite maloljetnika od zlouporabe i raznih oblika nasilja te…

Telefonska psihološka pomoć u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Hrvatska psihološka komora u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i psihološkim društvima pojedinih županija otvorilo je telefonske linije za pružanje psihološkog savjetovanja uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19).Psihološku pomoć građani Vukovarsko-srijemske županije mogu zatražiti na broj 091/930 1547 Vinkovci) i 091 907 4133 od 00 do 24 sata, svakog dana u tjednu.

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije - u 12. Tjednu psihologije

Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županije„12. TJEDAN PSIHOLOGIJE“STRUČNO PREDAVANJEVinkovci,Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27.22. veljače2019. godine, u 10 satiORGANIZATOR: Društvo psihologa Vukovarsko-srijemske županijeSUORGANIZATOR: Zdravstvena i veterinarska škola dr. A. Štampara VinkovciMJESTO ODRŽAVANJA: Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27, VinkovciVRIJEME ODRŽAVANJA: 22. veljače 2019.godine (petak) s početkom u 10 satiPROGRAM AKTIVNOSTI:10:00 – 10:30 Registracija sudionika10:30 – 10:40 Uvodne riječi predsjednice DPVSŽ, Sanda Horvatović, dipl. psiholog10:40 – 10:50 Uvodno obraćanje savjetnice Pravobraniteljice za djecu –Predstavljanje aktivnosti…
Pet, 17. 09. 2021 11:46