Dr. Jasna Per Kožnjak - ponovno na čelu DP VPŽ

Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije održalo je 21. svibnja 2015. g. redovitu Izbornu skupštinu. Skupštini je od ukupno 22 člana Društva prisutvovalo njih 14.
Predsjednica Društva Jasna Per Kožnjak podnijela je izvještaj o radu u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Istakla je glavne aktivnosti kao što su svakogodišnje održavanje Tjedna psihologije u kojemu sudjeluju praktički svi članovi Društva, a redovito sudjeluju i pozvani gosti-predavači, mahom poznati i ugledni psiholozi i psihologinje. Te su aktivnosti vrlo raznolike i osnažile su prepoznavanje djelatnosti psihologa u široj javnosti Županije. Valja naglasiti suradnju članova Društva s udrugama i institucijama na području Županije kao i aktivno sudjelovanje na tribinama, lokalnim radio emisijama, lokalnim novinama, web portalima.Važna aktivnost Društva bila je i suorganiziranje – zajedno s Društvom psihologa Istre – 22. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Rovinju. Također, članovi DPVPŽ redovito sudjeluju na godišnjim konferencijama hrvatskih psihologa i imaju zapaženu ulogu. Jedna od vrlo važnih aktivnosti Društva je izdavanje Biltena u kojemu se detaljno opisuje djelovanje Društva i njegovih članova tako da su i psiholozi i opća javnost dobro informirani o radu Društva.
Zatim je predsjednica Društva podastrijela elemente plana aktivnosti Društva u 2015. godini. Tjedan psihologije u 2015. godini, 8. po redu, redovito je održan, a slijedi sudjelovanje u organizaciji 9. međunarodnog simpozija „Istraživanje konteksta u psihologiji" (lipanj, 2015.), posjet članova DPVPŽ-a Zavičajnom društvu Virovitičana u Zagrebu, posjet Društvu psihologa Istra, organiziranje tribina s aktualnim temama, praćenje strukovnih događanja na Razini DPH i PK, sudjelovanje na stručnim skupovima.
Izvješće predsjednice i plan aktivnosti članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili, kao i financijsko izvješće te izvješće Nadzornog odbora.
U posebnoj točki dnevnog reda Skupštine donesen je Statut Društva usklađen s odredbama novog Zakona o udrugama.
Nakon razrješenja dosašnjih dužnosnika Društva izabrani su novi. Pri ponovnom kandidiranju Jasne Per Kožnjak za predsjednicu Društva posebno je podcrtano njezino entuzijastično i nesebično zalaganje za Društvo i marljivo poticanje aktivnosti Društva, pa je Jasna Per Kožnjak jednoglasno izabrana za predsjednicu Društva Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 4 godine. Također jednoglasno za prvu dopredsjednicu izabrana je Sanja Milković Šipek, za dopredsjenika Vladimir Kolesarić, za tajnicu Marieta Kanižaj te Katarina Pecek-Britvić kao član Uptavnog odbora (koji ima pet članova: predsjednica, 2 dopredsjenika, tajnica i jedna članica). U Nadzorni odbor izabran je Martin Lovretić, kao predsjenik te članice Sandra Matošina Borbaš i Dragana Prendl. Za likvidatora udruge imenovan je Marint Lovretić, predsjednik Nadzornog odbora. Svi su članovi izabrani jednoglasno.
natrag na vrh ▲
Ned, 29. 05. 2022 05:13