Društvo psihologa Varaždin: Tretman psihološke traume u djece i mladih - poziv na edukaciju

Društvo psihologa Varaždin organizira jednodnevni simpozij:

TRETMAN PSIHOLOŠKE TRAUME DJECE I MLADIH

28.lipnja 2016. godine

Sveučilište Sjever Varaždin, 104. brigade, Varaždin, dvorana 110

Prijave za sudjelovanje do 24.06.2016. g. na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili na 099 5920 551
Donacija za sudjelovanje 150kn /uplata kod registracije /

Edukacija je namijenjena psiholozima, socijalnim radnicima, liječnicima, pedagozima i ostaloj zainteresiranoj stručnoj javnosti
Skup je bodovan od HPK i prijavljen HLK

Jedan od najprevalentnijih problema u kliničkoj praksi, a naročito kliničkoj praksi sa djecom i adolescentima, je tretman psihološke traume. Trauma je u psihologiji definirana kao događaj ili serija događaja koji uzrokuju ekstremni stres i nadilazi sposobnost pojedinca da se nosi sa njima na način koji je zdrav i psihološki produktivan. Istraživanja pokazuju da trauma, naročito kod djece i mladih, ima dugoročan i negativan učinak na fizičko i psihološko zdravlje.

Registracija sudionika 8 i 30 - 9 sati

PREDAVANJE 9 -12 sati (pauza od 15 minuta po odabiru predavačice) : Trauma: uzroci, simptomi i utjecaj na fizičko i psihološko zdravlje / najnovija istraživanja
12-13 sati- pauza za ručak

RADIONICE: Novi pristupi tretmanu psihološke traume kod djece i mladih:
• 13-15 sati :Sanctuary model -jedan od novijih modela za tretman traume, koji se pokazao vrlo djelotvoran, a čija specificnost je da prepoznaje efekte traume na sistem, a ne samo pojedinca. Sanctuary model nudi specifične, relativno jednostavne, učinkovite i lako primjenljive metode za tretman traume. Druga posebnost tog modela je prepoznavanje da oni koji rade sa djecom/mladima i generalno populacijom koja je bila izložena trauma, da su također izloženi stresu i sekundarnoj traumi. Model je razvio praktične pristupe prevenciji i tretmanu sekundarne traume.

• 15 do 17 sati: TF CBT (kognitivno bihevioralna terapija sa fokusom na traumu) je specijalno dizajnirana za tretman djece i adolescenata sa poteškoćama vezanim uz traumu i posttraumatski stresni sindrom. Naglasak je na psihoedukaciji djece i roditelja sa svrhom olakšavanja simptoma i promjenom obrazaca razmišljanja i ponašanja vezanih uz traumu.

• 17-18 sati :Dijalektička terapija –novi trend u kognitivno behavioralnoj terapiji (glavni postulati, uloga terapeuta, faze tretmana, ciljevi terapije, komponente terapije, prakticne aktivnosti za klijenta sa naglaskom na djecju populaciju). Paralelno sa identificiranjem negativnih obrazaca ponašanja i razmišljanja, naglasak je na učenju novih ponašanja i vještina.

Zvonka Jakopović Vukmirović: Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Preko 20 godina je u Americi. Po dolasku u Ameriku magistrirala je na Southern Illinois University u Illinois i doktorirala na St. Mary's University. U oba programa specijalizacija joj je bila bračno i obiteljsko savjetovanje. Zadnjih 5 godina radi kao klinički direktor u ustanovi za tretman djece sa psihološkim problemima i poremećajima u ponašanju. Na svom sadašnjem poslu primjenjuje ono sto Amerikanci zovu trauma informed care.
Trenutno predaje na Webster University, a prije toga je predavala na University of Texas.

Zvonka Vukmirovic, Ph.D. LPC
CLINICAL DIRECTOR

Hector Garza Residential Treatment Center
620 East Afton Oaks
San Antonio, Texas 78232

Tel: 210 568 8559 ▪ Fax: 210 403 9920

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.abraxasyfs.com
natrag na vrh ▲
Pon, 26. 10. 2020 05:43