Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije u pandemiji COVID-19

S ciljem skrbi o kvaliteti života, mentalnom/psihičkom zdravlju i psihosocijalnoj potpori svih skupina u zajednici te promidžbe psihologije kao struke Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije se od prvog dana priključilo inicijativi Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva na uspostavljanju mreže linija za telefonsku psihološku pomoć onima koji se nalaze u samoizolaciji ili onima kojima je potrebna stručna pomoć i podrška u nošenju s trenutnom situacijom sa koronavirusom. Koordinator linije bila je Željka Koprivnjak, a volonterke na liniji Bernardica Franjić-Nađ, Marija Petranović, Dragica Treursić Uljanić i Željka Koprivnjak. Linija je od 20.03. do 30.06. bila dostupna svih 24 h i na broj za našu županiju smo zaprimili 40 poziva. U razdoblju od 01.07. do 31.07. linija je bila dostupna od ponedjeljka do petka od 10 do 16 i u tom razdoblju smo zaprimili 7 poziva. Nakon toga više nismo preuzimali dežurstvo, a na upit iz HPK upućen 23.10. vezan uz daljnje uključivanje smo odgovorili negativno budući da nije bilo zainteresiranih volontera. U travnju je za volontere HPK sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organizirala trodnevnu edukaciju (21.-23.04.) a od svibnja je volonterima ponuđeno uključivanje u superviziju.
Kontinuirano je linija promovirana na FB stranici Društva, na radiju (Radio Sisak, Radio Quirinus, Radio Moslavina), na portalima (sisak.info, sisakportal.hr, portal53.hr, Sisačka stvarnost), na web i FB stranicama gradova i općina na području naše županije, na FB stranicama drugih udruga i organizacija i dr.

Osim na ovoj telefonskoj liniji članovi Društva su pružali pomoć i podršku i na drugim telefonskim linija – Pavica Matijević u sklopu Obiteljskog savjetovališta Sisačke biskupije, Magdalena Ivnik u sklopu linije Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Armin Hadžić u sklopu rada u Savjetovalištu za djecu, adolescente i obitelj koje djeluje pri POU Hrvatski dom Petrinja (od sredine ožujka do početka prosinca pružio je 121 psihološku pomoć u obliku telefonskog i online savjetovanja).

Ističemo još i sljedeće aktivnosti:

• U suradnji s Udrugom udovica ratnih vojnih invalida, branitelja i veterana Domovinskog rata iz Petrinje pokrenut je projekt psihosocijalne podrške i telefonskog savjetovanja za udovice hrvatskih branitelja, ratne vojne invalide i njihove obitelji s područja Petrinje. Do početka prosinca prof. Armin Hadžić pružio je 51 telefonsko savjetovanje navedenim korisnicima.

• U suradnji s Petrinjskom kućom zdravlja prof. Armin Hadžić pružio je patronažnu (osobno u domu korisnika) i telefonsku psihosocijalnu pomoć za osobe starije životne dobi. Do početka prosinca pružio je 93 psihosocijalne usluge (47 patronažnih psiholoških posjeta i 46 telefonskih savjetovanja) osobama starije životne dobi.
• Za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom /intelektualnim teškoćama prof. Hadžić do prosinca je ove godine vodio 40 grupnih seansi vježbi relaksacije, minfulnessa i psihofizičkih vježbi.
• Radionicu za osobe starije životne dobi na temu „Zdravlje u doba COVID-19“ održao je Armin Hadžić
• Edukaciju za gerontodomaćice „Psihološka potpora osobama starije životne dobi u vrijeme COVID-19 epidemije“ održao je Armin Hadžić
• Kolegica Ivana Vuić je svim učenicima i kolegama u SŠ Petrinja stalno dostupna za pružanje pomoći i podrške. Kroz MS Teams redovito učenicima i kolegama šalje korisne informacije i savjete.
• Željka Koprivnjak je uključena u osmišljavanje e-kolegija „Mentalno zdravlje“ koje je na inicijativu grupe psihologa pokrenuto u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za podršku zaposlenicima

Medijski istupi članova:

• Na Radio Sisku o mreži telefona za psihološku pomoć govorila je Željka Koprivnjak
• Na Radio Quirinusu o mreži telefona za psihološku pomoć govorila je Željka Koprivnjak
• Na Petrinjskom radiju u emisiji „Dijagnoza“ na temu „Epidemija i ovisnost“ povodom obiježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti govorio je Armin Hadžić
• Na Petrinjskom radiju u emisiji „Dijagnoza“ na temu “Psihofizičko zdravlje osoba starije životne dobi“ govorio je Armin Hadžić
• Na Petrinjskom radiju u emisiji „Dijagnoza“ na temu „Psihološka pomoć u doba pandemije koronavirusa SARS -CoV-2“ govorio je Armin Hadžić
• Na Radio Quirinus u emisiji „Mreža zdravlja“ na temu „Mentalno zdravlje i epidemija COVID-19“ govorio je Armin Hadžić

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije uređuje svoju FB stranicu na kojoj su podiieljeni različiti stručni i praktični savjeti, zanimljivi tekstovi i pozivi na besplatna online događanja, vezana općenito uz psihološke teme, a posebnu pažnju smo posvetili temi nošenja sa pandemijom korona virusa te smo uputili na telefon za psihološku pomoć i ostale inicijative gdje su se građani mogli obratiti za pomoć.

Članovi Društva su na svojim radnim mjestima i u zajednicama u kojima žive bili aktivni u pružanju psihološke pomoći i podrške oboljelim osobama, osobama u samoizolaciji, njihovim obiteljima te svim građanima koji su u ovim kriznim trenucima trebali psihološku pomoć te će sa takvim aktivnostima nastaviti i u budućnosti. Ujedno se i redovito usavršavaju i sve korisne informacije i savjete, osobite one vezane za stres uzrokovan pandemijom COVID-19, implementiraju u svoj redovni rad sa korisnicima.

Željka Koprivnjak

Predsjednica Društva psihologa
Sisačko-moslavačke županije
natrag na vrh ▲
Čet, 07. 07. 2022 06:12