DP Dubrovniku

Društvo psihologa Dubrovnik - poziv na sastanak s predavanjem - 22.1.2019.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivam vas na sastanak Društva psihologa Dubrovnik koji će se održati 22. siječnja 2019-g. u Općoj bolnici Dubrovnik s početkom u 14.00 sati.Dnevni red:1. Predavanje kolegice Tene Erceg na temu: "Tate važni i snažni u životu djeteta".2. Prijava aktivnosti za 12. Tjedan psihologije koji će se održati od 18-24.-veljače 2019g.3. RaznoVeselim se vašem dolasku,Nanda Kalafatović, predsjednica

Društvo psihologa Dubrovnik - poziv na Skupštinu 17.12.18.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivam vas na godišnju skupštinu Društva psihologa Dubrovnik koja će se održati 17. prosinca 2018.g.s početkom u 14.00 h. u Općoj bolnici Dubrovnik (Plava sala).Dnevni red:1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma 2. Financijsko i godišnje izvješće za 2018g.3. Plan rada za 2019g.4. RaznoVeselim se vašem dolaskuNanda Kalafatović

Društvo psihologa Dubrovnik - najava sastanka 24.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivam vas na sastanak Društva psihologa Dubrovnik koji će se održati 24. listopada 2018g. u Općoj bolnici Dubrovnik s početkom u 14.00 sati.Dnevni red:1. Predavanje kolegice Božice Raguž Staničić na temu "Zašto loše komuniciramo i u zdravstvu?"2. Pripreme za zajednički odlazak autobusom na 26. konferenciju hrvatskih psihologa 07-10.studenog 2018.g.3. RaznoMolim sve kolegice i kolege koji žele ići na konferenciju autobusom da obavezno dođu na sastanak zbog dogovora…

Društvo psihologa Dubrovnik - najava sastanka 6.9.2018.

Poštovane kolegice i kolege, Pozivam vas na sastanak Društva psihologa Dubrovnik koji će se održati 06.rujna 2018g. u Plavoj Sali u Općoj bolnici Dubrovnik s početkom u 14.00 sati. Dnevni red: 1. Izbor članova tima koji za kreiranje i prijave programa rada DPD-a. 2. Priprema i dogovor oko odlaska na 26.godišnju konferenciju hrvatskih psihologa. 3. Pripreme za Tjedan psihologije 2019g. Veselim se vašem dolasku, Nanda Kalafatović, predsjednica

Društvo psihologa Dubrovnik - poziv na sastanak 6.2.2018.

Poštovane kolegice i kolege,Pozivam vas na sastanak Društva psihologa Dubrovnik koji će se održati 06.veljače 2017g.u Plavoj Sali u Općoj bolnici Dubrovnik s početkom u 14.00 sati.Dnevni red:1. 11.Tjedan psihologije u Dubrovniku .2. Izvještaj o provedenim aktivnostima u 2017g.3. Razno.Veselim se vašem dolasku,Nanda Kalafatović, predsjednica
Čet, 07. 07. 2022 06:57