Zavod za javno zdravstvo objavio publikaciju o štetnosti pušenja i prednostima nepušenja

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije uspješno ostvaruje planirane aktivnosti u projektu koji se pod nazivom „Nepušenjem protiv ovisnosti – ja sam iz razreda nepušača“ provodi u 2020. godini. Projekt financira Ministarstvo zdravstva, partner Zavodu u projektu je Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije „Veranda“, dok su suradnici u projektu savjeti mladih i odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji.
Cilj je projekta osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja. Naglasak se ovoga puta stavlja na prevenciju i suzbijanje pušenja duhanskih proizvoda mladih, kao jednog od glavnih rizika koji mlade uvode u svijet štetne zloupotrebe droga. Želi se postići da što više razrednih odjela u školama ostvari status razreda nepušača (u kojima niti jedan učenik ne puši), što se u pilot projektu proteklih godina pokazalo ostvarivom zamisli. U tome će se smislu tijekom narednih tjedana u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji provoditi raznolike preventivne aktivnosti, a kao preduvjet njihovoj uspješnoj provedbi upravo je objavljena nova publikacija u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije pod nazivom „Ja sam iz razreda nepušača; kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“.
Autori ove publikacije su vrsni stručnjaci u području rizičnih ponašanja mladih, među kojima su psiholog Siniša Brlas, socijalna pedagoginja Sabina Mandić, pedagoginja Vesna Šerepac i liječnik epidemiolog Miroslav Venus, a publikaciju je uredio voditelj projekta Siniša Brlas. Publikacija će biti podijeljena svim učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola i 1. i 2. razreda srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji u okviru edukacija koje će za njih pripremiti voditelji školskih preventivnih programa u suradnji s članovima „Verande“ i savjeta mladih.
Ovim je projektom Virovitičko-podravska županija postavila nove visoke standarde u inovativnim nastojanjima da se kroz međusektorsku suradnju očuva zdravlje mladih u turbulentnim godinama njihova odrastanja.
Publikacija je u elektronskom obliku dostupna na www.zzjzvpz.hr.

Voditelj projekta
Siniša Brlas, prof.
Više...

Siniša Brlas predstavio je svoju knjigu „Psihologija ovisnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“ na međunarodnom skupu u Srbiji

Kolega Siniša Brlas, psiholog koji radi u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije predstavio je svoju posljednju knjigu iz psihologije ovisnosti i održao stručno predavanje na temu „Psihologija ovisnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“ na Kongresu za psihoterapiju, savetovanje i coaching Srbije koji je 07. i 08. prosinca 2019. godine održan u Beogradu (Srbija).
Nakon više međunarodnih predstavljanja ove knjige i nakon nekoliko domaćih predstavljanja, knjiga je sada predstavljena psiholozima i ostalim stručnjacima koji se bave savjetodavnim radom u susjednoj Srbiji.
Knjiga „Psihologija ovisnosti“ prva je knjiga iz psihologije ovisnosti ne samo u našoj zemlji nego i u regiji te je pobudila osobiti stručni interes u zemlji i inozemstvu. Do sada je doživjela već više izdanja kod dva različita izdavača, što samo po sebi govori o njezinoj vrijednosti i doprinosu borbi protiv ovisnosti. To njezinog autora afirmira kao jednog od vodećih stručnjaka u području psihologije ovisnosti na ovim prostorima, a hrvatsku primijenjenu psihologiju čini prepoznatljivom i izvan granica naše zemlje.
Više...

Siniša Brlas na međunarodnoj konferenciji u Tuzli predstavio projekt „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“

Od 27. do 28. travnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina) održana je Međunarodna konferencija pod nazivom „Društvene i humanističke nauke na raskršću“. Konferenciju je organizirao Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli u okviru svojih aktivnosti obilježavanja 25. godišnjice znanstvenog, stručnog i pedagoškog rada u službi zajednice, pa su na ovaj skup bili pozvani sudjelovati stručnjaci koji u regiji daju doprinos boljitku zajednice u kojoj žive i djeluju. Cilj je Konferencije bio je da se okupi akademska, umjetnička i aktivistička zajednica u zajedničkom promišljanju intervencija u humanističkim i društvenim znanostima za stjecanje relevantnih znanja korisnih javnom interesu.
Na ovoj je Konferenciji dobio mogućnost aktivno sudjelovati i kolega Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije čiji je stručni i društveni angažman uvijek usmjeren javnom djelovanju. Kolega Brlas sudionicima je održao predavanje na temu „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja na križanju; pomak od reaktivnog ka proaktivnom pristupu“ u kojemu je predstavio inovativni i u regiji jedinstveni javnozdravstveni projekt „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ koji je javno dobro, a publikacije koje je projekt iznjedrio u proteklim godinama besplatne su i svima dostupne. Projekt afirmira kapacitete psihologije za djelotvorne intervencije u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju u najširemu kontekstu emancipacije struke i potiče transformaciju pristupa skrbi o mentalnom zdravlju ljudi u ovim turbulentnim vremenima od reaktivne ka proaktivnoj. Kolega Brlas jedan je od idejnih začetnika ovoga projekta i aktivni sudionik u svim fazama njegovog razvoja pa je kompetentno mogao upoznati i međunarodnu akademsku zajednicu s dosezima projekta.
Sudjelovanje kolege Brlasa na ovoj važnoj međunarodnoj Konferenciji još je jedan od pokazatelja kako se stručno djelovanje hrvatskih psihologa u javnom interesu prepoznaje i izvan granica Republike Hrvatske.
Više...

Novo izdanje rječnika ovisnosti Siniše Brlasa koje je od sada dostupno i izvan granica Hrvatske

Šest godina nakon prvoga izdanja i godinu dana nakon objave izmijenjenog i dopunjenog izdanja „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti“, jedinog rječnika ovisnosti u našoj zemlji, ovaj jedinstveni rječnik doživio je upravo svoje novo i preuređeno izdanje. Ovo novo izdanje rječnika objavila je Medicinska naklada iz Zagreba, renomirani izdavač vrsne stručne literature u našoj zemlji. Novo izdanje kod novog nakladnika znači i novi vizualni identitet kojega potpisuje akademska slikarica i ilustratorica Sanela Đurinec Raič.
Autor rječnika je kolega psiholog Siniša Brlas koji je do sada napisao više knjiga u ovome području od kojih su čak tri otkupljene sredstvima Državnog proračuna za sve škole u Republici Hrvatskoj.
Kolega Brlas godinama je sistematizirao važne pojmove iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja u rječnik koji je u prvome izdanju bio objavljen 2011. godine. Ovo prvo izdanje ubrzo je doživjelo nekoliko neizmijenjenih izdanja i tiskano je u više tisuća primjeraka, a posebno se ističe činjenica da je cjelokupnu posebnu nakladu sredstvima Državnog proračuna otkupilo tadašnje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za sve škole u državi, što je bilo veliko priznanje ovome rječniku i njegovom autoru. Nakon toga rječnik su otkupili i Lions clubs Hrvatska te Hrvatska lutrija.
Pet godina nakon prvoga izdanja kolega Brlas predanim je radom nastavio prikupljati građu za novo izdanje koje je objavljeno 2016. godine u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (kao i prvo izdanje), a potom upravo i kod novog nakladnika – Medicinske naklade iz Zagreba. Ovo novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje ima oko 20% više pojmova u odnosu na prvo, a neki su pojmovi iz prvoga izdanja u ovome izdanju revidirani i nadopunjeni, pa ovaj jedinstveni rječnik ovisnosti ima čak 800 pojmova iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja. Rječnik je poseban po tome što opisuje terminološke pojmove i pojmovne kategorije iz više područja ovisnosti (ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja), a autor je nastojao da on u najvećoj mogućoj mjeri bude odraz aktualnog stanja položaja riječi u upotrebnom jeziku i svakodnevnom govoru.
Ovo je prvi i za sada jedini obuhvatni rječnik ovisnosti u suvremenoj Hrvatskoj, a osim u našoj zemlji bit će uskoro dostupan i korisnicima u susjednoj Srbiji.
Više...

U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja - nova publikacija Siniše Brlasa "Kako prevladati stres u radu?"

U ponedjeljak 10. listopada 2016. godine povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije izdao je novu publikaciju pod nazivom „Kako prevladati stres u radu“. Autor ove publikacije je kolega Siniša Brlas koji radi kao psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.
Publikacija je ustvari vodič za samopomoć svima onima koji se tijekom izvršavanja svojih radnih zadataka zateknu u frustrirajućim i stresnim situacijama koje mogu biti prijetnja njihovom mentalnom zdravlju. Radi se o nizu praktičnih i međusobno povezanih savjeta, svojevrsnom obliku psihološke prve (samo)pomoći kojoj je cilj pomoći u očuvanju mentalnog zdravlja radnika u stresnim i frustrirajućim situacijama u kojima se mogu zateči na radnom mjestu. Džepnog je formata kako bi bila praktična i u svakom trenutku pri ruci svima onima koji se nalaze na radu. S obzirom da je namijenjena i radnicima, ali i njihovim poslodavcima odnosno menadžmentu, izrađena je u dva različita džepna formata, što je veliki iskorak i novina u izdavaštvu. Valja naglasiti kako se radi o vrlo inovativnom i ustvari jedinstvenom vodiču u našoj zemlji koji je u potpunom suglasju s trećim područjem Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja koje se odnosi na unapređenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu i stoga je vrijedan doprinos psihologije implementaciji Nacionalne strategije.
Ovaj vodič sedma je u nizu publikacija u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u okviru jedinstvenog projekta koji se pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“ od 2010. godine provodi u našoj zemlji. Njegova promocija ujedno je i oblik obilježavanja Svjetskoga dana mentalnog zdravlja koji se u svijetu obilježava upravo 10. listopada svake godine.
Više...

Rječnik ovisnosti Siniše Brlasa - obnovljeno novo izdanje

Pet godina nakon prvoga izdanja objavljeno je novo, izmijenjeno i dupunjeno izdanje „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti“, jedinog rječnika ovisnosti u našoj zemlji. Autor je ovoga rječnika kolega Siniša Brlas koji radi kao psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.
Kolega Brlas godinama je sistematizirao važne pojmove iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja u rječnik koji je u prvome izdanju bio objavljen 2011. godine. Ovo prvo izdanje ubrzo je doživjelo nekoliko neizmijenjenih izdanja i tiskan je u više tisuća primjeraka, a posebno se ističe činjenica da je cjelokupnu posebnu nakladu sredstvima Državnog proračuna otkupilo tadašnje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za sve škole u državi, što je veliko priznanje ovome rječniku i njegovom autoru, ali i psihologiji kao struci s obzirom da je autor psiholog.
Pet godina nakon prvoga izdanja kolega Brlas je predanim radom nastavio prikupljati građu za novo izdanje koje je upravo objavljeno ususret Svjetskom danu zdravlja koji se obilježava 07. travnja 2016. godine. Ovo novo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje ima oko 20% više pojmova u odnosu na prethodno, a neki su pojmovi iz prvoga izdanja u ovome izdanju revidirani i nadopunjeni, pa sada ovaj jedinstveni rječnik ovisnosti ima čak 800 pojmova iz područja ovisnosti o drogama, alkoholizma i problematičnog i patološkog kockanja. Osim toga, proširen je i popis stručnih recenzenata te ih novo izdanje ima čak šestero.
Rječnik je poseban po tome što opisuje terminološke pojmove i pojmovne kategorije iz više područja (ovisnosti), a autor je nastojao da on u najvećoj mogućoj mjeri bude odraz sadašnjega stanja položaja riječi u upotrebnom jeziku i svakodnevnom govoru. Ovo je stoga prvi i za sada jedini obuhvatni rječnik ovisnosti u suvremenoj Hrvatskoj.
Izdavač „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti“ je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, a rječnik je u elektronskom obliku dostupan na www.zzjzvpz.hr.
Više...

Pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih - nova knjiga Siniše Brlasa

Povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije (kao izdavač) objavio je novu knjigu pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; pomaže li religioznost mentalnom zdravlju mladih".
Autor ove knjige je kolega Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije kojemu je ovo deveta knjiga u bogatom nizu u kojemu se nalaze i srednjoškolski udžbenik i prvi hrvatski rječnik ovisnosti.
Ova knjiga novi je doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji, i to u području koje nije uvijek u središtu znanstvenog interesa i u koje je područje kolega Brlas kročio s dovoljno znanstvene hrabrosti i znatiželje. Cilj je ove publikacije potaknuti promišljanja o tome kako se razvija religioznost mladih i pomaže li ona njihovom zdravom rastu i razvoju odnosno njihovom mentalnom zdravlju. Pokazalo se da religiozno iskustvo ima pozitivne posljedice na psihičko funkcioniranje mladoga čovjeka, osobito na usvajanje i održavanje prosocijalnog ponašanja, a više o istraživanju i zaključcima može se pročitati u knjizi koja je u elektronskom obliku dostupna na www.zzjzvpz.hr.
Siniša Brlas jedan je iz skupine hrvatskih psihologa koji su 2010. godine pokrenuli projekt za afirmaciju psihologijske struke u području zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i rješavanja društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja", a temeljem Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Ovaj je projekt u protekle četiri godine iznjedrio četiri važne publikacije u nastanku kojih je sudjelovalo nekoliko desetaka eminentnih domaćih stručnjaka. Knjige su predstavljene i u zemlji ali i u inozemstvu, a ova je nova knjiga kolege Brlasa peta u nizu unutar ovoga projekta.

Više...

Rječnik ovisnosti Siniše Brlasa - na službenim stranicama Hrvatske lutrije

Hrvatska Lutrija na svojim je službenim internetskim stranicama objavila separat „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti" kojega je autor Siniša Brlas. Autor je Hrvatskoj Lutriji dogovorno prepustio prava na objavu ovoga separata jer Hrvatska Lutrija kao naš najveći priređivač igara na sreću ima odgovornost pružanja relevantnih informacija igračima; kako informacija o dobicima, tako i informacija o prevenciji prekomjerne igre. Da bi informacije bile potpune, a pristup što profesionalniji, Hrvatska Lutrija surađuje sa specijalistima iz područja prevencije ovisnosti o igrama na sreću pa je objava ovoga separata novi doprinos prevenciji problematičnog i patološkog kockanja. Publikacija je, dakle, namijenjena igračima i posjetiteljima web stranica Hrvatske Lutrije u svrhu boljeg razumijevanja igara na sreću kao vida zabave.
Kako je poznato, „Terminološki opisni rječnik ovisnosti" prvi je i do sada jedini domaći rječnik pojmova vezanih uz droge i alkoholizam, ali i pojmova vezanih uz problematično i patološko kockanje. Upravo je za dio rječnika koji obuhvaća pojmove o problematičnom i patološkom kockanju interes pokazala Hrvatska Lutrija koja je potom s autorom dogovorila pravo objavljivanja separata (dijela) ovoga rječnika. Ovo je još jedno u nizu izdanja rječnika za koji vlada izniman interes: do sada je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otkupilo cjelokupno drugo izdanje tiskano 2011. godine za sve škole u državi, a Lions Clubs International otkupio je treće izdanje tiskano 2013. godine za potrebe provedbe preventivne akcije „Jedrima protiv droge".
Veliko je to i novo priznanje stručnosti Siniše Brlasa u njegovom preventivnom djelovanju u području rizičnih ponašanja.

Separat „Terminološkog opisnog rječnika ovisnosti" moguće je na stranicama Hrvatske Lutrije pronaći na:
https://www.lutrija.hr/cms/Literatura
https://www.lutrija.hr/cms/TerminoloskiOpisniRjecnikOvisnosti.

Više...

Lions Clubs International otkupljuje Rječnik ovisnosti Siniše Brlasa

Psihologija ovisnosti u našoj zemlji proteklih je godina doživjela značajnu stručnu i društvenu afirmaciju. Između ostaloga, i prvi domaći rječnik ovisnosti pod nazivom „Terminološki opisni rječnik ovisnosti" djelo je kolege psihologa. Autor rječnika je Siniša Brlas koji kao psiholog radi u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije. Njegov rječnik odmah po objavljivanju prvoga izdanja prepoznalo je kao važnu stručnu literaturu za provedbu školskih programa prevencije ovisnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te je otkupilo cjelokupno drugo izdanje rječnika za sve osnovne i srednje škole u državi. Nedavno je iskazan i novi interes za otkupom ovoga rječnika te je ubrzo nakon toga treće izdanje rječnika otkupio Lions Clubs International (District 126 Croatia). Rječnik će Lionsi, poznati po dobrotvornom radu diljem svijeta, besplatno dijeliti prvenstveno na tribinama i skupovima namijenjenima roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola. Na ovim će tribinama kolega Brlas održavati prigodna tematska izlaganja o psihologiji ovisnosti i time još više promovirati i našu struku.
Tiskanje trećega izdanja rječnika i javne tribine s time povezane vezane aktivnosti su hrvatskih Lionsa, a financirane su sredstvima iz njihovog projekta „Jedrima protiv droge".
Veliki je uspjeh za psihologiju to što je upravo psiholog autor prvog obuhvatnog rječnika ovisnosti u našoj zemlji, osobito i stoga što je ovaj rječnik prepoznat kao važna stručna literatura u borbi protiv ovisnosti.
Izdavač rječnika je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije i on je u elektronskom obliku dostupan na www.zzjzvpz.hr.

Više...

Siniša Brlas, koautor je publikacije o velikom istraživanju među mladima

  • Objavljeno u Vijesti

Kolega Siniša Brlas, psiholog u u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije koautor je upravo objavljene publikacije pod nazivom „Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji".
Publikacija je ustvari izvješće o jednom od najopsežnijih i najsustavnijih istraživanja koje je među mladima provedeno u nekoj županiji u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je trajalo jedno desetljeće, provedeno je u školama u Virovitičko-podravskoj županiji i obuhvaća reprezentativan uzorak ispitanih učenica i učenika (njih ukupno 15.381 u razdoblju od školske godine 2004./2005. do školske godine 2013./2014.).
Statistička obrada podataka iz ovoga istraživanja provedena je pod stručnim vodstvom kolege psihologa prof. dr. sc. Josipa Burušića. Izdavač publikacije je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije. Autori cjelokupnog istraživačkog koncepta i ove publikacije su prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus, profesor Siniša Brlas i mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. ped..
Veliki značaj ovoga istraživanja pokazuje i to što je publikacija predstavljena na visokoj stručnoj razini na dva mjesta istoga dana (11. ožujka 2014.); prvo na regionalnom skupu u Osijeku, a kasnije toga dana i na drugom stručnom skupu koji je održan u Virovitici.
Kolega Brlas i ovime dokazuje kako stručnim naporima i entuzijazmom psiholozi mogu dati važan doprinos zaštiti mladih od rizika kojima su izloženi tijekom njihova rasta i razvoja.
Publikacija se u elektronskom obliku može preuzeti na www.zzjzvpz.hr .

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Čet, 26. 11. 2020 18:40