Povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja - nova publikacija

Povodom Svjetskoga dana mentalnog zdravlja (10. listopada) Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova u suradnji objavili su novu publikaciju pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; proaktivna skrb psihologa o mentalnom zdravlju psihički bolesnih odraslih osoba". Autori su kolege Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije i diplomirani psiholog-profesor Marina Pleša, zaposlena u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Borova.
Radi se o novoj, četvrtoj po redu publikaciji u nizu publikacija pod zajedničkim nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja" objavljenih od 2010. godine do sada u okviru aktivnosti koje je u svrhu afirmacije psihologije, uključivanja primijenjene psihologije u područje zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i rješavanja društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja, a primjenjujući biopsihosocijalni pristup mentalnom zdravlju, pokrenula skupina psihologa zaposlenih u županijskim zavodima za javno zdravstvo (Viktor Božičević, Siniša Brlas i Marina Gulin).
Knjiga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja" (2010.) bila je prva u nizu publikacija koja je poslužila kao polazište za stručnu javnu raspravu o uključivanju primijenjene psihologije u područje zaštite i promicanja mentalnog zdravlja. Druga knjiga koja je uslijedila nakon toga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; prijedlog smjernica za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja" (2011.) rezultat je neposrednog aktivnog sudjelovanja gotovo pedeset stručnjaka koji su svojim konstruktivnim, iskustvenim i iskoristivim znanjima i prijedlozima omogućili da psihologija po prvi puta kod nas dobije referentni okvir za djelovanje u pojedinim područjima rada u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja slijedom područja i mjera Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2012. do 2016. godine. Treća knjiga „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja" (2012.) sadržajem obuhvaća prioritetna područja Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2012. do 2016. godine i prezentira dobru psihološku praksu u tim područjima, afirmirajući stručne aktivnosti psihologa u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja, te je stoga i pisana u formi priručnika (tekstovi 47 autora) s namjerom da bude vodič i podrška psiholozima u praksi, a usmjerena je i unaprjeđivanju međusektorske suradnje u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja.
Ova posljednja u nizu, četvrta po redu publikacija „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; proaktivna skrb psihologa o mentalnom zdravlju psihički bolesnih odraslih osoba" primjer je kako psiholozi u praksi mogu doprinositi proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju svih, pa i vulnerabilnih populacijskih skupina, ali je ujedno još jedan pokazatelj izvrsne i nužne međusektorske suradnje u ovome području.
Izdavač svih navedenih publikacija je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, dok je kod ove posljednje publikacije Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije glavni izdavač a Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova je suizdavač.
Sve navedene publikacije u elektronskom su obliku dostupne na www.zzjzvpz.hr.

Više...

Mreža unaprijeđenja mentalnog zdravlja u zajednici - obavijest o projektu

Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba i „Zdravo da ste" iz Banja Luke, počeli su provedbu projekta „Mreža za unaprijeđenje mentalnog zdravlja". Projekt financira Europska Komisija u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekt se provodi u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i u suradnji sa Sisačko–moslavačkom županijom i Udruženjem građana „Dar prirode" iz Novog Grada. Cilj projekta je doprinijeti unapređenju usluga prevencije mentalnog zdravlja u zajednicama u pograničnom području, kako bi bile dostupne što širem krugu korisnika, posebice onima koji su daleko od urbanih centara i onima koji su marginalizirani.

Planirano područje provođenja projekta u Hrvatskoj, odnosno u Sisačko-moslavačkoj županiji, su grad Hrvatska Kostajnica, te općine Jasenovac, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari i Dvor. U Bosni i Hercegovini, projekt će se provoditi u Bosanskoj Krupi, Krupi na Uni, Novom Gradu, Kostajnica i Bosanskoj Dubici. Stručnjaci iz ovih mjesta, koji se bave zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, imat će priliku u ovom projektu unaprijediti svoje vještine i znanja iz područja prevencije, povezati se i unaprijediti suradnju regionalno i prekogranično, te inicirati i pokrenuti niz preventivnih programa i akcija u svojim lokalnim zajednicama. Sudjelovat će u nizu stručnih seminara na kojima će imati priliku učiti od eminentnih stručnjaka, iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u području mentalnog zdravlja i prevencije, te razmjenjivati iskustva i razvijati mrežu programa i aktivnosti u zajednici koji će unaprijediti zdravlje i kvalitetu života stanovnika s obje strane granice.

23. i 24. kolovoza u Topuskom je održan, prvi seminar, od 10 koliko ih je planirano, na temu „Unapređenje mentalnog zdravlja u školskoj dobi: vještine komunikacije s teškim sugovornicima". Na seminaru je sudjelovalo 30 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola (po 15 iz Hrvatske i BiH) i Jadranka Huljev, predstavnica Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta. Predavači Zdenka Pantić i Sandra Šipka iz RCT-a, Nada Uletilović, Tanja Boromisa i Sonja Stančić iz udruge 'Zdravo da ste' i Suzana Fabijanić iz Zavoda za javno zdravstvo, održali su prezentacije i radionice s ciljem poboljšanja kapaciteta za prevenciju mentalnog zdravlja u školama kako bi se unaprijedila organizacija i sprovođenje aktivnosti prevencije, rane identifikacije i intervencije.

Projekt „Mreža za unapređenje mentalnog zdravlja u zajednici" počeo je u svibnju ove godine i trajati će do rujna 2014.

Više...

Priručnik o mentalnom zdravlju - predstavljen psiholozima u Srbiji

Sudjelovanje hrvatskih psihologa na inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima uvijek je dobra prilika da se razmijene
stručna iskustva i predstave postignuća hrvatske psihologije kolegama u inozemstvu.

Jedan takav skup na kojemu su svoja postignuća imali priliku pokazati psiholozi iz regije bio je i netom održani 61. znanstveno-stručni skup (Sabor) psihologa Srbije. Skup je održan od 29. svibnja do 01. lipnja 2013. godine u Donjem Milanovcu (Srbija). Bila je to prilika da se međunarodnu stručnu javnost upozna i s domaćim postignućima unutar projekta „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja", a kolega Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije dobio je od organizatora skupa priliku aktivno sudjelovati predstavljanjem knjige „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja; priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja". Projekt koji se kod nas provodi od 2010. godine kod kolega je iz susjedne Srbije pobudio izniman interes pa je za nadati se da će se na ovaj način započeta stručna
suradnja i nastaviti.

Sudjelovanje kolege Brlasa na ovome skupu još je jedna važna međunarodna
afirmacija ugleda hrvatske psihologije.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed
Pon, 03. 08. 2020 20:29